15. jan. 2018
kl. 12:00–15:30

Hva vet vi om kildene til mikroplast i Norge? På dette fagtreffet ønsker vi å se nærmere på tiltakene for å hindre spredning av mikroplast, og hvordan de kan implementeres og følges opp.

Meld meg på

Beskrivelse

  • Må vi forby gummigranuler på kunstgressbaner?

  • Er eksisterende renseløsninger for veiavrenning tilstrekkelig, og blir de fulgt opp?

  • Fjernes mikroplast i avløpsrensesystemene, eller bidrar de som en ny kilde ved utslipp fra biofilmbærere i plast?

Plast og mikroplast på avveie er identifisert som en av de største truslene for marint liv. Studier fra norsk akvatisk miljø har vist at vi finner mikroplast også i vårt miljø, for eksempel bildekkpartikler i elvesedimenter og polyesterfiber fra klær i torskemager.

Det er fortsatt stor usikkerhet rundt bidraget fra de ulike mikroplastkildene som kunstgressbaner, vegtrafikk, renseanlegg og generell maritim aktivitet, da vi stort sett mangler empiriske data for å støtte oppunder modellering av kilder og spredning i det norske akvatiske miljøet.

Miljødirektoratet har på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet vurdert tiltak som kan redusere utslipp av mikroplast fra landbaserte kilder. Tiltakene omfatter blant annet å se på spredning av mikroplast fra kunstgressbaner, veiavrenning og vedlikehold av fritidsbåter.

Møteleder: Erik Joner fra NIBIO

Finn frem:

Gensesvingen 7, Oslo

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Environment and life science

Oslo Biocity

Jan. 25 2018
15:00–18:00