Grunnleggende kurs i Operasjonell Teknologi (OT) og Industriell Cybersikkerhet (IEC 62443): Lær om kjennetegn, trender, risiko, forskjell mellom IT og OT, datatransport, Purdue-modellen, standarder og beste praksis for å beskytte industrielle kontrollsystemer mot cyberangrep.

Meld meg på

Med digitale trusler har sikkerhetskompetanse innen OT og IT blitt enda viktigere. I dette kurset lærer du både teorier om cybersikkerhet og får eksempler på beste praksis.

Kort om kursinnholdet: Kurset gir deg en innføring i grunnleggende konsepter innen OT. Du vil lære om kjennetegnene på OT-systemer, trender innen OT-teknologi, forskjellene mellom IT og OT, risiko, datatransport for OT-systemer, Purdue-modellen for operasjonell teknologi, og standarder og beste praksis innen OT. Her treffer du kolleger fra driftsmiljøer og IT miljøer som gir deg mulighet til å diskutere på tvers av fagområder. Det blir videre gitt en innføring i den internasjonale standarden for Industriell Cybersikkerhet, IEC 62443. Du vil lære om de ulike delstandardene av IEC 62443, prinsipper for industriell cybersikkerhet, Foundational Requirements, Security Levels, Protection, holistisk anvendelse og Risk Assessments. Kurset vil også gi deg en forståelse for hvordan standarden brukes i praksis for å beskytte industrielle kontrollsystemer mot cyberangrep.

Læringsutbytte:

Etter å ha fullført kurset vil du ha en god forståelse for grunnleggende konsepter innen operasjonell teknologi og industriell cybersikkerhet, samt vil kunne anvende prinsipper fra standarden IEC 62443 i praksis for å beskytte industrielle kontrollsystemer mot cyberangrep. Du vil også ha lært om beste praksis og utvalgte standarder innen området.

Målgruppe:

Personell som jobber innen industrier som energi, olje og gass, transport, med flere, og som ønsker å forbedre sin kunnskap innen operasjonell teknologi og industriell cybersikkerhet. Kurset passer også for personer som ønsker å starte en karriere innen disse områdene. - Operatør/driftsingeniør - Cybersikkerhetspersonell - IT/OT-koordinator - Driftsledelse

  • Kenneth Titlestad

    Sopra Steria AS avd Stavanger

    Kenneth Titlestad er direktør for industriell IT/OT og cybersikkerhet i Sopra Steria og har et stort engasjement for industriell cybersikkerhet. Han har vært rådgiver i en rekke store prosjekter for selskaper på tvers av sektorer. Han er arbeidsgruppeleder for Industriell Cybersikkerhet i Norsk Elektroteknisk Komite (NEK, nasjonalkomite 65) og har bakgrunn fra Equinor.

    Sopra Steria er et av Norges ledende konsulentselskap og hjelper store virksomheter med å modernisere, robustgjøre og sikre sin forretning gjennom bruk av digital teknologi. De har kontorer i Oslo (hovedkontor), Stavanger, Trondheim, Bergen, Drammen, Kristiansand, Tromsø, Fredrikstad og Hamar.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet: