18. juni
kl. 09:30–15:00

Det antas at åpne data vil føre til innovasjon og utvikling av nye digitale tjenester til beste for samfunnet. Deler av de offentlige rutedatasettene er f.eks. åpne og er tilgjengeliggjort hos Entur. Andre data er publisert fra ulike offentlige aktører som f.eks. Statens vegvesen, Kystverket og Kartverket, men data fra bl.a. kommuner er fremdeles et problem.

Meld meg på

Dette seminaret ser nærmere på resultatene av et treårig prosjekt «Open Transport Data» som bl.a. har undersøkt i hvor stor grad data er åpne og hvor lett det er å bruke dem. Prosjektet har bidratt med ny kunnskap om:
• Hvorfor data ikke blir åpnet?
• I hvor stor grad og hvorfor brukere av åpne data har problemer med å finne, forstå og bruke åpne data?
• Hvordan data bør publiseres for å optimalisere nytten for brukerne?

Lær mer om dette og delta i diskusjonen på dette seminaret.

Fra kl. 8.30 er det registrering og frokost. Programmet starter kl 9.30.

Finn frem:

Kronprinsens gate 17. Ingeniørenes Hus Møtesenter: Møterom Birkeland/Eyde
Skriv ut

08:30 - 09:30

Frokost og registrering

09:30 - 09:45

Velkommen og kort om prosjektet

Marit Natvig, SINTEF

09:45 - 10:15

Rapport fra dataeiere

Hva SVV gjør på åpne data
Hilde Austlid, SVV

Hva Kystverket gjør på åpne data
Harald Borgø, Kystverket

10:05 - 10:15

Barrrierer mot åpning av data

Marit Natvig, SINTEF

10:15 - 10:30

OpenDataLab

Erlend Stav, SINTEF

10:30 - 10:45

Pause

10:45 - 11:00

Show caser - bruk av åpne data

Shanshan Jiang, SINTEF

11:00 - 11:30

Resultater fra spørreundersøkelse og intervjuer + publiseringsanbefalinger

Marit Natvig, SINTEF

11:30 - 12:15

Lunsj

12:15 - 13:00

Gruppearbeid: Hva bør det forsker videre på innen åpne data?

13:00 - 13:30

Nasjonal strategi på åpne data for transportsektoren

Anders Martin Fon, Samferdselsdepartementet

13:30 - 13:45

Pause

13:45 - 14:15

Veien videre

Prosjektet SamÅpne
Ola Eirik Klingen, Trondheim kommune

Prosjektet ReiseNavet
Marit Natvig, SINTEF

Nordisk prosjekt
Trond Hovland, ITS Norge

14:15 - 14:45

Paneldebatt - fritt etter Ibsen om å dele data

Ja, tenke det; ønske det, ville det med; - men å gjøre det! Nej det skjønner jeg ikke!

Trond Hovland, ITS Norge

14:45 - 15:00

Konklusjon og avslutning

Marit Natvig, SINTEF

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Samferdsel, infrastruktur og areal

AI og Mobilitet

27. mai
kl. 08:30–11:00

Samferdsel, infrastruktur og areal

Befaring: Hva gjøres for syklende og gående i Oslo sentrum?

6. juni
kl. 17:00–19:00

Samferdsel, infrastruktur og areal

Mobilitetskonferansen 2019

11. juni
kl. 09:00–15:30