6. mars
kl. 18:00–20:00
Kvernevik renseanlegg, MORVIK

Velkommen til omvisning på Kvernevik avløpsrenseanlegg.

Meld meg på

Beskrivelse

Kvernevik er et biologisk renseanlegg og et av de store renseanleggene som har blitt oppgradert de seneste årene for å tilfredsstille sekundærrensekravet i EU.

Anlegget tar i mot avløpsvann fra store deler av Åsane og er dimensjonert for 54.000 personer. Under planlegging og bygging har det vært stort fokus på energieffektivisering og driftsmessige gode løsninger. .

Velkommen til en meget interessant omvisning!

Finn frem:

Kvernevik renseanlegg, Morvikveien 1