12. feb. 2018
kl. 10:00–17:00

Få en gjennomgang av regler og rammeverk for medbestemmelse og innflytelse som du som tillitsvalgt må kjenne til. Kurset tar også for seg ulike endringssituasjoner hvor du vil bli involvert.

Meld meg på

Du som tillitsvalgt har en viktig rolle i endringsprosesser!

Arbeidsplasser er i kontinuerlig endring. Dette skjer blant annet i form av omorganisering, virksomhetsoverdragelse og nedbemanning. Et godt samarbeid mellom ledelsen og de tillitsvalgte kan gjøre prosessen rundt dette bedre for de involverte.

Nyttig kurs og fornøyde deltakere

Flere hundre tillitsvalgte har gjennomført kurset de siste årene. Tilbakemeldingene fra deltakerne er svært gode: Godt kurs, fint at det er komprimert til én dag, kurset har god kursdokumentasjon og oppleves som en viktig måte å forberede seg til vanskelige tider.

Merk deg muligheten

Delta på kurset Fordypningskurs - slik takler du rollen som lokal tillitsvalgt i og etter nedbemanningsprosesser 19. april og som tar for seg det psykologiske knyttet til omstillingsprosesser.

Kursets målgruppe

Teknas lokale tillitsvalgte i private virksomheter

Hvilke kurs inngår i grunnopplæringen for lokale tillitsvalgte?

Høsten 2017 ble også "Omstilling og nedbemanning" et av kursene i grunnopplæringen.

Nettkursene:

De ordinære tillitsvalgtkursene:

  • Forhandlingsteknikk
  • Lov og avtale i privat sektor
  • Omstilling og nedbemanning i privat sektor

For å håndtere rollen som lokal tillitsvalgt i Tekna best mulig, har vi utviklet fem grunnkurs. Det forventes at du som lokal tillitsvalgt tar disse kursene så snart som mulig etter at du har blitt tillitsvalgt, og aller helst før du deltar på andre kurs. Her kan du lese mer om kurstilbudet til tillitsvalgte.

Skriv ut

Mandag 12. februar 2018

Kursledere fra Teknas seksjon for arbeidsliv og juss

09:45

Registrering og enkel servering

10:00

Arbeidsgivers endringsadgang

  • Tillitsvalgtes rolle
  • Rett til informasjon og medbestemmelse
  • Omorganisering
  • Nedbemanning
  • Permittering
  • Virksomhetsoverdragelse

13:00

Lunsj

14:00

Kurset fortsetter

17:00

Avslutning

17:00 - 18:30

Middag

Tillitsvalgtkursene er en viktig arena for nettverksbygging, og vi ønsker derfor at du som deltar også er med på middagen om du har muligheten til det.

Tekna dekker reiseutgifter med offentlig kommunikasjon. Godtgjørelse for bruk av egen bil må på forhånd avtales med sekretariatet. Eventuelle flybilletter bestiller du selv gjennom Egencia på telefon: 23 15 04 99 eller e-post: customer_service@egencia.no. Noter "Reise belastes Tekna, comcode 825152" i emnefeltet i reisebestillingen og oppgi følgende referanse i mailen: Tekna / tillitsvalgt/ 18105/Paulsen

Tekna har en egen digital reiseregningsløsning for tillitsvalgte som er den beste og enkleste måten å få utlegg tilbakebetalt. For at du skal få tilgang til denne, trenger vi at du før første gangs bruk sender kontonummer og medlemsnummer til økonomiavdelingen i Tekna ved Nina Gundersen på Nina.Gundersen@tekna.no. Ta vare på kvitteringer fra reisen til bruk i den elektroniske løsningen. Alternativt kan du laste ned det gamle manuelle skjemaet for reiseregning som scannes med kvitteringer, signeres og sendes på mail til reiseregning@tekna.no etter møtet. Merk også denne med 18105.

I de aller fleste tilfeller får tillitsvalgte fri med lønn for å delta på tillitsvalgtkurs. Dersom du likevel skulle oppleve å bli trukket i lønn, kan du etter søknad få dekket tapt arbeidsfortjeneste av Tekna. Da ber vi deg om å legge ved lønnslipp som viser at du er trukket i lønn sammen med innsending av refusjon for reiseutgiftene dine.