6. nov.
kl. 10:00–17:00

Arbeidsplasser er i kontinuerlig endring. Dette skjer blant annet i form av omorganisering, virksomhetsoverdragelse og nedbemanning. Et godt samarbeid mellom ledelsen og de tillitsvalgte kan gjøre prosessen rundt dette bedre for de involverte.

Meld meg på

Du som tillitsvalgt har en viktig rolle i endringsprosesser!

Tekna har derfor utviklet et kurs der du får en gjennomgang av regler og rammeverk for medbestemmelse og innflytelse som du må kjenne til. Kurset tar også for seg ulike endringssituasjoner hvor du som tillitsvalgt vil bli involvert.

Nyttig kurs og fornøyde deltakere

Flere hundre tillitsvalgte har gjennomført kurset de siste årene. Tilbakemeldingene fra deltakerne er svært gode. Godt kurs, komprimert til en dag, god kursdokumentasjon og en viktig måte å forberede seg til vanskelige tider.

Merk deg muligheten

Delta på kurset Fordypningskurs - slik takler du rollen som lokal tillitsvalgt i og etter nedbemanningsprosesser som går dagen etter på samme sted og som tar for seg det psykologiske knyttet til omstillingsprosesser (egen påmelding og hotellbestilling i lenken).

Kursets målgruppe

Teknas lokale tillitsvalgte i private virksomheter

Hvilke kurs inngår i grunnopplæringen for lokale tillitsvalgte?

Fra høsten 2017 er også "Omstilling og nedbemanning" et av kursene i grunnopplæringen.

Nettkursene:

De ordinære tillitsvalgtkursene:

  • Forhandlingsteknikk
  • Lov og avtale i privat sektor
  • Omstilling og nedbemanning i privat sektor

For å håndtere rollen som lokal tillitsvalgt i Tekna best mulig, har vi utviklet fem grunnkurs. Det forventes at du som lokal tillitsvalgt tar disse kursene så snart som mulig etter at du har blitt tillitsvalgt, og aller helst før du deltar på andre kurs. Her kan du lese mer om kurstilbudet til tillitsvalgte.

Skriv ut

Mandag 6. november 2017

Kursledere fra Teknas seksjon for arbeidsliv og juss

09:45

Registrering og enkel servering

10:00

Arbeidsgivers endringsadgang

  • Tillitsvalgtes rolle
  • Rett til informasjon og medbestemmelse
  • Omorganisering
  • Nedbemanning
  • Permittering
  • Virksomhetsoverdragelse

13:00

Lunsj

14:00

Kurset fortsetter

17:00

Avslutning

17:00 - 18:30

Middag

Tillitsvalgtkursene er en viktig arena for nettverksbygging, og vi ønsker derfor at du som deltar også er med på middagen og overnatter om du har behov og mulighet for det. Kryss av for overnatting i påmeldingsskjemaet, så ordner Tekna resten.

Tekna dekker reiseutgifter med offentlig kommunikasjon. Godtgjørelse for bruk av egen bil må på forhånd avtales med sekretariatet. Eventuelle flybilletter bestiller du selv gjennom Egencia på telefon: 23 15 04 99 eller e-post: customer_service@egencia.no. Noter "Reise belastes Tekna, comcode 825152" i emnefeltet i reisebestillingen og oppgi følgende referanse i mailen: Tekna / tillitsvalgt/ 17107/Paulsen

Tekna har en egen digital reiseregningsløsning for tillitsvalgte som er den beste og enkleste måten å få utlegg tilbakebetalt. For at du skal få tilgang til denne, trenger vi at du før første gangs bruk sender kontonummer og medlemsnummer til økonomiavdelingen i Tekna ved Nina Gundersen på Nina.Gundersen@tekna.no. Ta vare på kvitteringer fra reisen til bruk i den elektroniske løsningen. Alternativt kan du laste ned det gamle manuelle skjema for reiseregning som scannes med kvitteringer, signeres og sendes på mail til reiseregning@tekna.no etter møtet. Merk også denne med 17107.

I de aller fleste tilfeller får tillitsvalgte fri med lønn for å delta på tillitsvalgtkurs. Dersom du likevel skulle oppleve å bli trukket i lønn, kan du etter søknad få dekket tapt arbeidsfortjeneste av Tekna. Da er det fint om du legger ved lønnslipp som viser at du er trukket i lønn i den digitale reiseregningsløsningen eller  i e-post til reiseregning@tekna.no