8.–9. mai 2018

I omstillingsprosesser må ofte tillitsvalgte på kort varsel ta stilling til mange spørsmål: Kan beslutningene påvirkes, hvordan skal de ansatte og fagmiljøene ivaretas på best mulig måte, og hvordan kan du hjelpe medlemmer når omstillingene får konsekvenser for framtidige arbeidsoppgaver?

Meld meg på

Kurset gir deg:

  • En innføring i reglene rundt omstillinger i staten
  • Kunnskaper om reglene for virksomhetsoverdragelse
  • Forståelse for hvilke konsekvenser omstillingene kan få for den enkelte ansatte

Målgruppe

Lokale tillitsvalgte i statlig sektor

Vurder også dette kurset:

Fordypningskurs: Slik takler du rollen som lokal tillitsvalgt i- og etter endringsprosesser

Hvilke kurs inngår i grunnopplæringen for lokale tillitsvalgte?

Nettkursene:

De ordinære tillitsvalgtkursene:

Fra høsten 2017 ble også "Omstilling i statlig sektor" et av kursene i grunnopplæringen.

For å håndtere rollen som lokal tillitsvalgt i Tekna best mulig, har vi utviklet fem grunnkurs. Det forventes at du som lokal tillitsvalgt tar disse kursene så snart som mulig etter at du har blitt tillitsvalgt, og aller helst før du deltar på andre kurs. Her kan du lese mer om kurstilbudet til tillitsvalgte.

Skriv ut

Omstilling i statlig sektor

Tirsdag 8. mai 2018

09:30

Registrering og enkel bevertning

10:00

Velkommen

13:00

Lunsj

19:30

Middag

Onsdag 9. mai 2018

11:30

Lunsj

15:00

Avslutning

Tillitsvalgtkursene er en viktig arena for nettverksbygging, og vi ønsker derfor at du som deltar også er med på middagen og overnatter om du har behov og mulighet for det. Kryss av for overnatting i påmeldingsskjemaet, så ordner Tekna resten.

Tekna dekker reiseutgifter med offentlig kommunikasjon. Godtgjørelse for bruk av egen bil må på forhånd avtales med sekretariatet. Eventuelle flybilletter bestiller du selv gjennom Egencia på telefon: 23 15 04 99 eller e-post: customer_service@egencia.no. Noter "Reise belastes Tekna, comcode 825152" i emnefeltet i reisebestillingen og oppgi følgende referanse i mailen: Tekna / tillitsvalgt/ 18203/Paulsen

Tekna har en egen digital reiseregningsløsning for tillitsvalgte som er den beste og enkleste måten å få utlegg tilbakebetalt. For at du skal få tilgang til denne, trenger vi at du før første gangs bruk sender kontonummer og medlemsnummer til økonomiavdelingen i Tekna ved Nina Gundersen på Nina.Gundersen@tekna.no. Ta vare på kvitteringer fra reisen til bruk i den elektroniske løsningen. Alternativt kan du laste ned det gamle manuelle skjema for reiseregning som scannes med kvitteringer, signeres og sendes på mail til reiseregning@tekna.no etter møtet. Merk også denne med 18203.

I de aller fleste tilfeller får tillitsvalgte fri med lønn for å delta på tillitsvalgtkurs. Dersom du likevel skulle oppleve å bli trukket i lønn, kan du etter søknad få dekket tapt arbeidsfortjeneste av Tekna. Da er det fint om du legger ved lønnslipp som viser at du er trukket i lønn når du sender inn refusjon for reiseutgifter.