17. nov.
kl. 09:45–13:00
BI Stavanger, STAVANGER

Er du leder eller mellomleder? Nå kan du delta på Næringsforeningens og BIs populære "Lederskolen" i vår regi!

Meld meg på

Beskrivelse

Ledelsesfaglig forum har kjøpt plasser på høstens samlinger i "Lederskolen". NB! Først til mølla!

"Lederskolen" er et tverrfaglig møtested for ledere og mellomledere og tilbyr foredrag om tema innen ledelse. Du har nå mulighet å delta gratis på høstens samlinger. Til gjengjeld ber vi om at du melder avbud i god tid om du blir forhindret, slik at andre får mulighet til å delta.

Introduksjon av høstens tredje tema.

Er organisasjonen din rustet for å kunne håndtere det uventede? Førsteamanuensis Thorvald Hærem kommer til Lederskolen for å gi oss en leksjon i hva som ligger bak beslutningene vi tar før og når det uventede treffer.

Det finnes grader av det uventede, men forskningen viser at ekspertise innenfor et felt handler ofte om:

  • Å se svake signaler tidlig, og før andre.
  • Mønstergjenkjenning/mønstertolkning.
  • Å kjenne effektive handlingsmønstre for situasjonen.

Tenk deg at befinner deg på oljeplattform i Nordsjøen. Plattformen blir utsatt for angrep fra terrorister. Sammen med dine kolleger er det jobben din å beskytte plattformen mot terroristene som aksjonerer. Er det mulig å forberede seg til å organisere, lede og ta beslutninger i en slik situasjon? Kan eksperimenter hjelpe oss til å ta bedre beslutninger under usikkerhet?

Førsteamanuensis Thorvald Hærem har utviklet en modell for å forstå hva som skjer når flere mennesker med ulike oppgaver samarbeider om å løse komplekse problemer gjennom å samordne sine handlinger. Han har også utviklet et eksperimentelt laboratorium som gjør det mulig å studere psykologien i slik sammensatt beslutningsatferd - som for eksempel ved en terroraksjon mot en oljeinstallasjon i Nordsjøen. Hærem er tildelt prisen «Årets nyvinning 2016» for sin forskning på løsning av komplekse problemer. Hensikten med prisen er å feire nyvinninger i psykologifaget og løfte frem menneskene og miljøene som står for dem. Prisen deles ut i regi av Psykologiforbundet.

PROGRAM:

  • 09:45 Nettverkstimen med drøs og kaffi.
  • 11:00 Faglig foredrag
  • 13:00 Slutt