6. des.
kl. 17:00–18:30
Streaming, VIDEO

Velkommen til kveldsmøte i regi av Tekna Olje og gass. Kveldsmøtet arrangeres som et streaming-arrangement. Lenke sende til alle påmeldte samme dag som arrangementet gjennomføres.

Meld meg på

Beskrivelse

Det er vel ingen som betviler at Oljefondet har gitt norske politikere handlingsrom og god økonomi. Men mindre kjent er kanskje de direkte inntektene fra selskapsbeskatning, fra statens eierandeler og fra personskatten? Og hva med alle ringvirkningene for lokale leverandører, for serviceyrker, for transportaktørene osv.

Hensikten med dette arrangementet er å belyse verdien av olje og gass-virksomheten for norsk økonomi inkludert eksport, og hvordan en best kan ivareta momentet i industrien når radikalt store utslippskutt skal oppnås.

Program:

  • 1700 Velkommen
  • 1710 Utslippskutt og endringer innenfor energi v/Jarand Rystad, Rystad Energy
  • 1740 Konjunkturer for industrien og samfunnsøkonomien for norsk sokkel og landanlegg
    v/Sindre Finnes, Norsk Industri
  • 1800 Spørsmål/diskusjon
  • 1820 Avslutning

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet: