14. apr.
kl. 08.45–13.00
Microsoft Teams, Nettbasert

Det er viktig for deg som tillitsvalgt å ha en forståelse av virksomhetens regnskap og økonomiske situasjon. Forhandlinger skal føres på grunnlag av bedriftens økonomi, produktivitet, konkurranseevne og framtidsutsikter. Som tillitsvalgt skal du få tilgang til bedriftens regnskaper ved forespørsel, og årsoppgjøret skal legges frem for deg så snart det foreligger. Men er du egentlig i stand til å vurdere virksomhetens økonomiske situasjon?

Meld meg på

Dette praktiske kurset lærer deg grunnleggende økonomi på en annerledes måte. På én digital kursdag vil du sammen med de andre kursdeltakerne simulere og gjennomføre økonomiske grep og tiltak i en virksomhet. På en praktisk og annerledes måte lærer du å beregne nøkkeltall som sier noe om virksomhetens økonomiske status og hva som må til for å bygge opp en sunn økonomi.

Dette kurset holdes digitalt. Lenke til sendingen sendes før kurset til e-postadressen du har oppgitt som din primæradresse til Tekna.

Om kurset

Kurset holdes 9:00-13:00. "Dørene åpnes" allerede 08:45, velkommen inn!

Det vil være høy grad av deltakelse gjennom gruppearbeid. Det legges opp til en blanding mellom teori og praktiske øvelser. Det blir pauser underveis, da det kan være intenst å følge kurs på skjerm.

På kurset lærer du:

  • Å sette opp et regnskap
  • Grunnleggende sammenhenger mellom balanse- og resultatregnskapet
  • Beregning av tre ulike nøkkeltall som sier noe om en bedrifts økonomiske tilstand; soliditet, dekningsgrad og resultatgrad
  • Strategiske grep for å bedre bedriftens resultater

Målgruppe

Lokale tillitsvalgte i Tekna-grupper i private-, statlige og kommunale virksomheter.

Sagt om kurset

«Jeg har hatt noe økonomi både på videregående og på bachlor- og mastergradsnivå, men lærte mer av dette praktiske kurset enn hva jeg har lært tidligere.»

Gjennomsnittlig score på tidligere gjennomførte kurs ligger på i overkant av 5 av 6 mulige.

  • Terje Bakke

    Learning By Doing AS

    Kursholder Terje Bakke er siviløkonom og jobber for tiden på konsernnivå på Universitetet i Oslo i seksjon for prosjekter og prosessforbedringer hvor han blant annet driver opplæring av universitetets 250 økonomer på ulike måter.