21. mars 2023
kl. 10.00–17.00

Det er viktig for deg som tillitsvalgt å ha en forståelse av virksomhetens regnskap og økonomiske situasjon. Forhandlinger skal føres på grunnlag av bedriftens økonomi, produktivitet, konkurranseevne og framtidsutsikter. Som tillitsvalgt skal du få tilgang til bedriftens regnskaper ved forespørsel, og årsoppgjøret skal legges frem for deg så snart det foreligger. Men er du egentlig i stand til å vurdere virksomhetens økonomiske situasjon?

Meld meg på

Dette praktiske kurset lærer deg grunnleggende økonomi på en annerledes måte. På én kursdag vil du sammen med de andre kursdeltakerne simulerer og gjennomføre økonomiske grep og tiltak i en virksomhet gjennom hvert kvartal over fire år. På en praktisk og annerledes måte lærer du å beregne nøkkeltall som sier noe om bedriftens økonomiske status og hva som må til for å bygge opp en sunn økonomi.

Høy læringseffekt

Kursets oppbygning gir høy læringseffekt da det fordrer involvering og engasjement blant deltakerne.

På kurset lærer du:

  • Å sette opp et regnskap
  • Grunnleggende sammenhenger mellom balanse- og resultatregnskapet
  • Beregning av tre ulike nøkkeltall som sier noe om en bedrifts økonomiske tilstand; soliditet, dekningsgrad og resultatgrad
  • Strategiske grep for å bedre bedriftens resultater

Målgruppe

Lokale tillitsvalgte i Tekna-grupper i private-, statlige og kommunale virksomheter.

Dokumentasjon

Som deltaker får du en praktisk økonomihåndbok for nybegynnere som inneholder det viktigste fra kurset, ordliste og forklaringer som vil være til stor hjelp for deg som tillitsvalgt.

Sagt om kurset

"Jeg likte kurset og at det var et "learning by doing" kurs. De fleste kurs har kun teori og det kan bli vanskelig å få med seg det alt, men når man tar i bruk "brettspill" for å vise hvordan teorien anvendes i praksis, så blir man automatisk mer interessert og får mer utbytte av det."

«Jeg har hatt noe økonomi både på videregående og på bachlor- og mastergradsnivå, men lærte mer av dette praktiske kurset enn hva jeg har lært tidligere. Spillbrettet gjorde det enklere å forstå»

Gjennomsnittlig score på tidligere gjennomførte kurs ligger på i overkant av 5 av 6 mulige.

Praktisk informasjon, reisebestilling og refusjon

Tillitsvalgtkursene er et gratis tilbud til alle i styret i den lokale gruppa. Tekna dekker reise og opphold. Les mer om bestilling av reise her.

PS: Prosjektnummeret til dette kurset er 23254. Kontaktperson Nils Christian Børresen

Fordypningskurs

Dette kurset er et av fordypningskursene i tillitsvalgtopplæringen. Du må ta Grunnkurset før du deltar.

Skriv ut

Tirsdag 21. mars 2023

Kurset veksler mellom teori, praktiske øvelser og fortløpende oppsummering av øvelsene

v/Terje Bakke, Universitetet i Oslo

09.45

Registrering og en liten matbit før kurset

10.00

Grunnleggende forståelse om økonomi

Øvelser og gjennomføring

Grupper på 3-4 får utdelt et brettspill som skal simulere en virksomhet med kunder/brukere og leverandører.

Regnskapsforståelse

Gjennom tenkte utfordringer og hendelser skal gruppene drive sine respektive virksomheter i fire år, og på den måten opparbeide seg en grunnleggende økonomiforståelse.

13.00 - 14.00

Lunsj

17.00

Avslutning av kurset

17.00 - 18.00

Middag

  • Terje Bakke

    Learning By Doing AS

    Kursholder Terje Bakke er siviløkonom og jobber for tiden på konsernnivå på Universitetet i Oslo i seksjon for prosjekter og prosessforbedringer hvor han blant annet driver opplæring av universitetets 250 økonomer på ulike måter.