12. mai
kl. 10:00–17:00
Arrangementet er avlyst

Det er viktig for deg som tillitsvalgt å ha en forståelse av virksomhetens regnskap og økonomiske situasjon. Forhandlinger skal føres på grunnlag av bedriftens økonomi, produktivitet, konkurranseevne og framtidsutsikter. Som tillitsvalgt skal du få tilgang til bedriftens regnskaper ved forespørsel, og årsoppgjøret skal legges frem for deg så snart det foreligger. Men er du egentlig i stand til å vurdere virksomhetens økonomiske situasjon?

Meld meg på

Dette praktiske kurset lærer deg grunnleggende økonomi på en annerledes måte. På én kursdag vil du sammen med de andre kursdeltakerne simulerer og gjennomføre økonomiske grep og tiltak i en virksomhet gjennom hvert kvartal over fire år. På en praktisk og annerledes måte lærer du å beregne nøkkeltall som sier noe om bedriftens økonomiske status og hva som må til for å bygge opp en sunn økonomi.

Høy læringseffekt

Kursets oppbygning gir høy læringseffekt da det fordrer involvering og engasjement blant deltakerne.

På kurset lærer du:

  • Å sette opp et regnskap
  • Grunnleggende sammenhenger mellom balanse- og resultatregnskapet
  • Beregning av tre ulike nøkkeltall som sier noe om en bedrifts økonomiske tilstand; soliditet, dekningsgrad og resultatgrad
  • Strategiske grep for å bedre bedriftens resultater

Målgruppe

Dette kurset er for lokale tillitsvalgte i privat sektor.

Dokumentasjon

Som deltaker får du en praktisk økonomihåndbok for nybegynnere som inneholder det viktigste fra kurset, ordliste og forklaringer som vil være til stor hjelp for deg som tillitsvalgt.

Sagt om kurset

"Jeg likte kurset og at det var et "learning by doing" kurs. De fleste kurs har kun teori og det kan bli vanskelig å få med seg det alt, men når man tar i bruk "brettspill" for å vise hvordan teorien anvendes i praksis, så blir man automatisk mer interessert og får mer utbytte av det."

«Jeg har hatt noe økonomi både på videregående og på bachlor- og mastergradsnivå, men lærte mer av dette praktiske kurset enn hva jeg har lært tidligere. Spillbrettet gjorde det enklere å forstå»

Gjennomsnittlig score på tidligere gjennomførte kurs ligger på i overkant av 5 av 6 mulige.

Skriv ut

Tirsdag 12. mai 2020

Kurset veksler mellom teori, praktiske øvelser og fortløpende oppsummering av øvelsene

v/Terje Bakke, Universitetet i Oslo

09:45

Registrering og en liten matbit før kurset

Gjennomføring

Grupper på 3-4 får utdelt et brettspill som skal simulere en virksomhet med kunder/brukere og leverandører.

Regnskapsforståelse

Gjennom tenkte utfordringer og hendelser skal gruppene drive sine respektive virksomheter i fire år, og på den måten opparbeide seg en grunnleggende økonomiforståelse.

13:00 - 14:00

Lunsj

17:00

Avslutning av kurset

17:00 - 18:00

Middag

Tillitsvalgtkursene er en viktig arena for nettverksbygging, og vi ønsker derfor at du som deltar også er med på middagen hvis du har mulighet for det. Tekna dekker reiseutgifter med offentlig kommunikasjon. Godtgjørelse for bruk av egen bil må på forhånd avtales med sekretariatet.

Eventuelle flybilletter bestiller du selv gjennom Egencia på telefon: 23 15 04 99 eller e-post: customer_service@egencia.no. Noter "Reise belastes Tekna, comcode 825152" i emnefeltet i reisebestillingen og oppgi følgende referanse i mailen: Tekna / tillitsvalgt/ 20107/Paulsen. Tekna har en egen digital reiseregningsløsning for tillitsvalgte. For at du skal få tilgang til denne, trenger vi at du før første gangs bruk sender kontonummer og medlemsnummer til økonomiavdelingen i Tekna på reise@tekna.no. Når du har fått en profil, logg inn på nettsiden; reise.tekna.no. Dette kursets reiseutgifter merkes med 20107. Frist for innlevering av reiseregning er tre uker etter at reisen er foretatt.

I de aller fleste tilfeller får tillitsvalgte fri med lønn for å delta på tillitsvalgtkurs. Dersom du likevel skulle oppleve å bli trukket i lønn, kan du etter søknad få dekket tapt arbeidsfortjeneste av Tekna. Da legges lønnslipp som viser at du er trukket i lønn i den digitale reiseregningsløsningen.

  • Terje Bakke

    Learning By Doing AS

    Kursholder Terje Bakke er siviløkonom og jobber for tiden på konsernnivå på Universitetet i Oslo i seksjon for prosjekter og prosessforbedringer hvor han blant annet driver opplæring av universitetets 250 økonomer på ulike måter.