5. mai
kl. 09:00–16:00

Dette kurset gir deg den essensielle kunnskapen om klager i offentlige anskaffelser. Hvem som tar beslutningene, hvordan de gjør det og hva leverandørene kan klage på, er på agendaen. I tillegg lærer du hvordan oppdragsgiver kan og bør forholde seg til eventuelle klager.

Meld meg på

Covid-19

Tekna inngår kun avtaler med møtelokaler der det leves opp til de en hvert tid gjeldende smittevernsreglene og veilendningene. Dersom det ikke lar seg gjøre å gjennomføre kurset ved oppmøte, vil kurset gjennomføres digitalt.

Tema for kurset:

Klagehåndtering

 • Klage til oppdragsgiver, klage til Klagenemda for offentlige anskaffelser, søksmål for domstolene
 • Leverandørenes rettigheter
 • Hvordan nå frem i en klageprosess
 • Hvordan respondere på en klage

Innsyn i anskaffelsesprosessen

 • Regelverket og leverandørenes rettigheter
 • Taushetsplikt
 • Praktisk håndtering av innsynskrav

Oppfølging av kontrakter

 • Betydningen av regelverket i kontraktsfasen
 • Endringer i inngåtte kontrakter

Dette er et oppfølgingskurs for Teknas introduksjon i offentlige anskaffelser. Her går vi dypere ned i materien på sentrale tema. Du er ikke nødt til å ta introduksjonskurset først, men du bør ha forkunnskaper om offentlige anskaffelser.

Skriv ut

08:30

Registrering

09:00

Klager på oppdragsgivers avgjørelser

 • Klage til oppdragsgiver, klage til KOFA, søksmål for domstolene
 • Hvilke rettigheter har leverandørene
 • Hvordan nå frem i en klageprosess
 • Hvordan oppdragsgiver bør innrette seg

10:00

Pause

10:15

Klager på oppdragsgivers avgjørelser – forts.

11:15

Lunsj

12:15

Innsynsbegjæringer i anskaffelsesprosessen

 • Regelverket og leverandørenes rettigheter
 • Taushetsplikt
 • Praktisk håndtering av innsynskrav

13:00

Pause

13:15

Innsynsbegjæringer i anskaffelsesprosessen – forts.

14:00

Pause

14:15

Kontraktaoppfølging

 • Anskaffelsesregelverkets betydning i kontraktsfasen
 • Endringer i inngåtte kontrakter

15:00

Pause

15:15

Kontraktsoppfølging – forts.

16:00

Avslutning

 • Ole Kvåle

  Advokat

  Advokatfirmaet Grette AS

  Ole Kvåle er spesialisert innen entrepriserett, offentlige anskaffelser og kontraktsrett. Han arbeider hovedsakelig med prosjekter innen samferdsel og infrastruktur, hvor han bistår byggherrer, entreprenører og rådgivere.

  Han har spisskompetanse innen kontraktsutvikling, forhandling og strategi i entrepriseprosjekter, og har blant annet erfaring fra flere store OPS-prosjekter. Han rådgir under alle faser ved gjennomføring av et prosjekt; fra planlegging og kontrahering til ferdig gjennomført prosjekt, herunder ved tvister for tingrett og lagmannsrett.

  Ole har erfaring som internjurist hos Oslo Lufthavn AS (Avinor) og Sporveien AS, der han arbeidet med større anskaffelser og prosjekter, og tilknyttede problemstillinger både innenfor anskaffelsesrett og entrepriserett, og som oftest i en kombinasjon. Han har selv hatt ansvaret for gjennomføring av flere store anskaffelser. Han har også erfaring fra utenlandske advokatfirmaer der han arbeidet med varierte kontraktsrettslige problemstillinger innen transportsektoren.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Ledelse og utvikling

Karriere og utvikling i endringstider

15. mars
kl. 13:30–15:00
Streaming, Nettbasert

Ledelse og utvikling

Det skjulte arbeidsmarkedet

23. mars
kl. 09:30–11:00
Streaming, Nettbasert

Ledelse og utvikling

Generalforsamling FTU 2021

8. apr.
kl. 16:00–18:00
Streaming, Nettbasert