26. jan.
kl. 09.00–16.00

Bli en bedre forhandler - og lær hvilke regler du må overholde på veien til et godt kontraktssamarbeid.

Meld meg på

Anskaffelsesregelverket åpner for å inngå kontrakter etter å ha gjennomført forhandlinger med leverandørene. Dette gir muligheter for både oppdragsgiver og leverandør – men handlingsrommet utnyttes ofte ikke godt nok.

Skaff deg en grundig innføring i regelverket som gjelder ved gjennomføring av konkurranser med forhandling. Denne innføringen inkluderer både de formelle rammene, samt mer praktiske råd for gjennomføring av og deltakelse i disse prosedyrene.

Foreleserne har omfattende erfaring fra store og komplekse konkurranser med forhandling. I tillegg vil prosedyren konkurransepreget dialog bli belyst med praktiske eksempler og erfaringer.

Etter endt kurs vil du ha en god forståelse for hvilke regler som gjelder for forhandlingene, og hvordan du ved å forhandle kan bidra til å realisere prosjektets mål.

Du lærer:

 • Når bør oppdragsgiver velge konkurranse med forhandling?:
  • Ulike anskaffelsesprosedyrer
  • Hva konkurranse med forhandling innebærer
  • Kontraktens innvirkning på valg av anskaffelsesprosedyre

 • Kvalifikasjonskrav og utvelgelseskriterier – inngangsporten til forhandlingene
 • Utarbeidelse av tilbud – hvordan posisjonere seg best mulig som leverandør
 • Gjennomføring av forhandlingene:
  • Nøkkelen til vellykkede forhandlinger ligger i gode forberedelser
  • Hva kan man forhandle om?
  • Praktisk gjennomføring av forhandlinger, hva/hvor
  • Reviderte og endelige tilbud

 • Konkurransepreget dialog som et alternativ til forhandlinger
 • Målgruppe

  Dette kurset passer både for leverandører og oppdragsgivere som deltar i offentlige anskaffelser. Kurset egner seg særlig for deg som allerede har noe kjennskap til regelverket da du vil få mange praktiske og nyttige tips.

  Skriv ut

  09.00 - 09.30

  Introduksjon om de ulike anskaffelsesprosedyrene

  Med særlig vekt på konkurranse med forhandling.

  09.30 - 10.00

  Når bør oppdragsgiver velge konkurranse med forhandling?

  10.00 - 10.30

  Pause

  10.30 - 11.30

  Kvalifikasjonskrav og utvelgelseskriterier

  Hvem skal få delta i forhandlingene?

  11.30 - 12.30

  Lunsj

  12.30 - 13.30

  Utarbeidelse av tilbud

  Hvordan posisjonere seg som leverandør?

  13.30 - 14.00

  Pause

  14.00 - 16.00

  Gjennomføring av forhandlingene

  • Partenes forberedelser som nøkkel til gode forhandlinger
  • Hva kan man forhandle om?
  • Praktisk gjennomføring av forhandlinger, hva/hva/hvor
  • Reviderte og endelige tilbud
  • Kaj Marsh Duesund

   Senioradvokat

   Advokatfirmaet Grette AS

   Kursleder og senioradvokat i Grette og spesialisert innen offentlige anskaffelser og kontraktsrett. Kaj har bred erfaring fra alle sider av offentlige anskaffelser, herunder utvikling av kontrakter, forhandlinger og strategisk rådgivning ved gjennomføring av prosjekter. Kaj har bistått både leverandører og offentlige oppdragsgivere på noen av Norges største anskaffelsesprosjekter, men har også god erfaring fra små og mellomstore anskaffelser. Kaj er en veldig hyppig benyttet kursholder som får meget gode tilbakemeldinger. Han evner å formidle sin kunnskap på en god og pedagogisk måte.

  Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

  Ledelse og utvikling

  Prosjektplanlegging

  Ledelse og utvikling

  Prosjektstyring