Dette er Teknas innføring i offentlige anskaffelser. Her får du en grundig gjennomgang av regelverket, med særlig fokus på trender og de siste endringene.

Meld meg på

Anskaffelsesregelverket kan for mange virke omfattende og uhåndgripelig, men slik trenger det ikke å være! I dette kurset gis det en grundig gjennomgang av regelverket, der alle sidene av en anskaffelse gjennomgås. Kurset gir deltakerne en god og praktisk forståelse av regelverket – fra A til Å!

Sentrale tema

Kurset har et tydelig fokus på praktiske eksempler og problemstillinger, - fra planleggingen av en anskaffelse til kontrakt er inngått. Kurset vil styrke din kunnskap slik at du enklere finner svar på spørsmål som:

 • Hvilken prosedyre passer mitt prosjekt?
 • Hva kan jeg som leverandør, dele av informasjon til oppdragsgiver?
 • Hva skal egentlig til for å vinne en konkurranse?

Du lærer:

 • Kontrakts – og anskaffelsesstrategi, hva passer din anskaffelse?
 • Markedsdialog og planlegging av en anskaffelse
 • Kvalifikasjonskrav – settes listen for høyt eller for lavt?
 • Tildelingskriterier – hvordan velge det beste tilbudet
 • Forhandle eller ikke forhandle – muligheten for dialog i offentlige anskaffelser
 • Oppfølging av kontrakter inngått etter anskaffelsesregelverket

Målgruppe

Dette kurset passer for deg som er leverandør, som jevnlig eller sporadisk deltar i offentlige anbudskonkurranser, er oppdragsgiver og foretar innkjøp eller innkjøpsrådgivere og juridiske rådgivere.

Kurset egner seg for deg som allerede har kjennskap til regelverket da du vil få mange praktiske og nyttige tips, men passer også som en god introduksjon til regelverket.

Sagt om kurset og kursholder

 • Det beste kurset om offentlige anskaffelser jeg har vært med på. Takk!
 • Svært kunnskapsrikt og inspirerende. Helt suveren i å formidle noe som i utgangspunktet kan være tørt stoff. Meget engasjerende.
 • Særdeles faglig dyktig og svært god innsikt i fagområdet.
  Kilde: evaluering fra kurset høsten 2016
Skriv ut

Dag 1

Anskaffelsesregelverket: Hvorfor har vi et slikt regelverk?

Planlegging og gjennomføring av anskaffelser

Kunngjøring

Kvalifikasjonskrav - krav til leverandørene

Tildelingskriterier og evaluering

Dag 2

Avklaring og avvisning, håndtering av avvik

Avslutning av konkurransen

Forhandlinger og konkurransepreget dialog

Kort om rammeavtaler

Endring av kontrakt

Oppsummering og praktiske tips til neste konkurranse

 • Jørgen Aardalsbakke

  Advokatfirmaet Grette AS

  Partner og advokat i Grette med over 20 års erfaring med arbeid for innen offentlige anskaffelser og oppfølging av kontrakter, samt prosedyre. Jørgen har vært forhandlingsleder i en rekke større forhandlinger, både i og utenfor anskaffelsesregelverket og har inngående kunnskap om hva som må til for lykkes med en god forhandling. Som en av få advokater i Norge har Jørgen gjennomført flere konkurransepregede dialoger og sitter på helt unik kunnskap om denne prosedyren sett opp mot konkurranse med forhandling.

 • Solfrid Aga

  Partner

  Advokatfirmaet Grette AS

  Senioradvokat i Grette og spesialisert innen entrepriserett og offentlige anskaffelser. Solfrid har meget bred erfaring fra gjennomføring av prosjekter og offentlige anskaffelser. Hun har bistått både leverandører og offentlige oppdragsgivere i en lang rekke ulike prosjekter. Som advokat har Solfrid vært sentral i gjennomføringen av noen av Norges aller største anskaffelser. Hun er en meget hyppig benyttet kursholder med meget gode tilbakemeldinger.

 • Kaj Marsh Duesund

  Partner

  Advokatfirmaet Grette AS

  Kursleder og senioradvokat i Grette og spesialisert innen offentlige anskaffelser og kontraktsrett. Kaj har bred erfaring fra alle sider av offentlige anskaffelser, herunder utvikling av kontrakter, forhandlinger og strategisk rådgivning ved gjennomføring av prosjekter. Kaj har bistått både leverandører og offentlige oppdragsgivere på noen av Norges største anskaffelsesprosjekter, men har også god erfaring fra små og mellomstore anskaffelser. Kaj er en veldig hyppig benyttet kursholder som får meget gode tilbakemeldinger. Han evner å formidle sin kunnskap på en god og pedagogisk måte.

 • Ole Kvåle

  Advokat

  Advokatfirmaet Grette AS

  Senioradvokat i Grette og spesialisert innen offentlige anskaffelser og entrepriserett. Ole har meget bred erfaring under alle faser ved gjennomføring av et prosjekt, og har vært forhandlingsleder på en rekke større anskaffelser i Norge. Ole vil gi kursdeltakeren et unikt innblikk i hva som må til for å lykkes med forhandlinger – både som oppdragsgiver og som leverandør.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet: