27.–28. apr.
Microsoft Teams, Nettbasert

Dette er Teknas innføring i offentlige anskaffelser. Her får du en grundig gjennomgang av regelverket, med særlig fokus på trender og de siste endringene.

Meld meg på

Sentrale tema

 • Endringer i anskaffelsesregelverket – ny lov og nye forskrifter
 • Ny konkurranseform: Tilbudskonkurranse
 • Kvalifikasjonskrav – når er leverandøren god nok til å være i konkurransen?
 • Forhandle eller ikke forhandle?
 • Nye avvisningsbestemmelser
 • Tildelingskriterier og evaluering av tilbud – hvordan velge det beste tilbudet?
 • Klagemuligheter og klagehåndtering
 • Endringer i kontrakt etter kontraktsinngåelse

Kurset vil også gi praktiske råd og tips til hvordan oppdragsgivere og leverandører bør forholde seg til det nye anskaffelsesregelverket.

I det nye regelverket fra 2017 åpnes det for en betydelig utvidelse av adgang til å bruke forhandlinger, og i tillegg innføres det helt nye prosedyrer og kontraktsformer. Hvilken betydning har det fått?

Målgruppe

Dette kurset passer for deg som er leverandør, som jevnlig eller sporadisk deltar i offentlige anbudskonkurranser, er oppdragsgiver og foretar innkjøp eller innkjøpsrådgivere og juridiske rådgivere.

Kurset egner seg for deg som allerede har kjennskap til regelverket da du vil få mange praktiske og nyttige tips, men passer også som en god introduksjon til regelverket.

Teknas kursportefølje i Offentlige anskaffelser 2021

Dette kurset står fint på egne ben, men vi tilbyr et knippe oppfølgingskurs der vi går dypere inn på bestemte tema. Få med deg:

Konkurranse med forhandling og konkurransepreget dialog, 27. mai og 11. november

Prosjekt og anbudssamarbeid, 9. juni og 8. desember

Klagehåndtering, innsyn og oppfølging av kontrakt, 5. mai og 13. oktober

Sagt om kurset og kursholder

 • Det beste kurset om offentlige anskaffelser jeg har vært med på. Takk!
 • Svært kunnskapsrikt og inspirerende. Helt suveren i å formidle noe som i utgangspunktet kan være tørt stoff. Meget engasjerende.
 • Særdeles faglig dyktig og svært god innsikt i fagområdet.
  Kilde: evaluering fra kurset høsten 2016
Skriv ut

Dag 1

09:00

Registrering

Programmet starter ikke før kl. 09:45, men fint om du kommer inn litt før, slik at alle er på plass før vi begynner.

09:45

Innledende del

 • Anskaffelsesregelverket – ny lov og nye forskrifter, men er alt nytt?
 • Overordnet gjennomgang av de sentrale endringene i regelverket
 • Krav om bruk av elektronisk kommunikasjon

10:45

Pause

11:00

Planlegging og gjennomføring av anskaffelser

 • Dialog med markedet
 • Bruk av rådgivere
 • Konkurransegrunnlag – hva skal anskaffes?
 • Prosedyrer

11:30

Lunsj

12:30

Planlegging og gjennomføring av anskaffelser – forts.

 • Kunngjøringsplikt og unntak
 • Kvalifisering av leverandører

13:45

Pause

14:00

Tildelingskriterier – hvordan velge det beste tilbudet?

 • Laveste pris, laveste kostnad, beste forhold mellom pris og kvalitet
 • Forholdet til kvalifikasjonskrav

15:45

Pause

16:00

Evaluering og tildeling

 • Evalueringsmodeller
 • Tildeling – begrunnelse og karensperiode

16:30

Avslutning, dag 1

Dag 2

09:00

Avvisning av tilbud: Kan- og skal-regler

Avvisning av tilbud – formalfeil, forhold ved tilbudet

10:00

Pause

10:15

Håndtering av avvik i tilbudet

Avklare eller avvise?

11:00

Den formelle avslutningen av konkurransen og håndtering av klager

 • Håndtering av klager og rettslige skritt
 • Avlysning av konkurransen
 • Protokoll og oppbevaring av dokumentasjon

11:30

Lunsj

12:30

Bruk av forhandlinger og konkurransepreget dialog

 • Konkurranse med forhandling – vilkår, utvelgelse til forhandlinger
 • Kravet til reelle forhandlinger – hva skal og kan oppdragsgiver gi informasjon om?
 • Konkurransepreget dialog
 • Nytt: Konkurranse om innovasjonspartnerskap

13:45

Pause

14:00

Bruk av forhandlinger og konkurransepreget dialog – forts

14:30

Kontraktsfasen

 • Bruk av rammeavtaler
 • Endringer av inngåtte kontrakter

15:00

Pause

15:15

Praktiske tips

 • Anskaffelsesstrategi
 • Best value procurement (BVP) og andre prosjektmetoder
 • Sentrale interne rutiner
 • Leverandørutvikling

16:00

Avslutning og oppsummering

 • Kaj Marsh Duesund

  Senioradvokat

  Advokatfirmaet Grette AS

  Kaj jobber i dag som senioradvokat i Advokatfirmaet Grette AS. Han har en særlig spisskompetanse innen offentlige anskaffelser og kontraktsrett. Som advokat har Kaj vært med på å utarbeide konkurransegrunnlaget for noen av de største anskaffelsesprosjektene som er gjennomført i Norge.

  I tillegg til sin erfaring som advokat har han også arbeidet med innkjøpsfaglig rådgivning som seniorrådgiver hos Inventura AS, og har gjennomført flere anskaffelser for offentlige oppdragsgivere fra A til Å. Kaj holder jevnlig kurs innen offentlige anskaffelser og prosjektgjennomføring. Kaj er B sertifisert innen BVP-metoden.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Ledelse og utvikling

Fra fagekspert til suksessfull leder

4. mai–8. juni

Ledelse og utvikling

Offentlige anskaffelser: Klagehåndtering, innsyn og oppfølging av kontrakt

5. mai
kl. 09:00–16:00
Microsoft Teams, Nettbasert

Ledelse og utvikling

Offentlige anskaffelser: Konkurranse med forhandling og konkurransepreget dialog

27. mai
kl. 09:00–16:00
Microsoft Teams, Nettbasert