25. okt.
kl. 09:00–12:00

Vi inviterer til introduksjonskurs i offentlig forvaltning for deg som er på jobbjakt og som vurderer å skifte bransje og søke jobb i stat eller kommune.

Meld meg på

Beskrivelse

Målgruppen for dette dagskurset er arbeidsledige og permitterte medlemmer. Alle deltakere vil få et kursbevis etter at kurset er gjennomført. Deltakelse er gratis og inkluderer lunsj.

NB! Tekna Stavanger avdeling bruker betydelige ressurser på dette tilbudet. Vi ber om avbestilling senest 11. oktober hvis du likevel ikke kan delta!

Program

0900 Innledning

 • Oversikt over oppbygningen av statsapparatet
 • Maktfordelingsprinsippet
 • Nøkkeltall for offentlig sektor
 • Forholdet mellom stat og kommune (og kort om fylkeskommuner)
 • Regelverk

0930 Hva er offentlig forvaltning?

 • Myndighet og roller
 • Tjenesteyting
 • Omfordeling
 • Finansiering av stat og kommune (skatter og avgifter)
 • Forvaltningens virkemidler (regler, økonomiske ressurser, personell)
 • Krav til forvaltningen (upartisk, kontrollerbar, dyktig, riktig, effektiv, hensynsfull)

1000 Pause

1015 Virkemidler for å gjennomføre kravene til forvaltningen

 • Styring gjennom regler - både interne (instrukser, budsjetter) og eksterne (legalitetsprinsippet) -Habilitetsregler
 • Partsinnsyn
 • Veiledningsplikt
 • Saksbehandlingstid
 • Utredningsplikt
 • Plikt til å begrunne vedtak
 • Klagesaker og omgjøring

1200 Slutt og lunsj

Foredragsholder:
Christian F. Galtung er advokat i Kluge Advokatfirma AS

Velkommen