5. des.
kl. 09.45–16.30
Arrangementet er avlyst

Velkommen til en gjennomgang av aktuelle rettsavgjørelser det er nyttig for deg å kjenne til i din rolle som tillitsvalgt.

Meld meg på

Beskrivelse

Dette nyutviklede dagskurset gjør deg forberedt på problemstillinger som du uten forvarsel kan møte når du opptrer som bindeledd mellom medlemmene dine og ledelsen.

Vi ønsker med dette å bidra til at du får oppdatert din kunnskap i takt med at lover og regelverk utvikles innenfor de områdene du ofte støter på som tillitsvalgt, sier Anne Cathrine Hunstad, leder av Teknas juridiske kontor.

Blant temaene vi gjennomgår:

  • Endringsprosesser: Hvordan bidrar du best mulig i drøftinger om endringsprosesser
  • Ytringsfrihet: Varslingsregler og retten til å ytre seg - hvordan bistå medlemmer i vanskelige saker
  • Personvern: Hva du som tillitsvalgt må vite om personvern
  • Tilretteleggingsplikten: Aktuelle dommer innenfor arbeidsgivers tilretteleggingsplikt
  • Reisetid: Om reisetid er arbeidstid eller fritid

Målgruppe

Lokale tillitsvalgte i Tekna-grupper i private-, statlige og kommunale virksomheter.

Praktisk informasjon

Tillitsvalgtkursene er et gratis tilbud til alle i styret i den lokale gruppa. Tekna dekker reise og opphold. Les mer om bestilling av reise her.

PS: Prosjektnummeret til dette kurset er 22288

Fordypningskurs

Dette kurset er et av fordypningskursene i tillitsvalgtopplæringen. Du må ta Grunnkurset før du deltar.