5. des.
kl. 09.45–16.30

Årlig møteplass som tar for seg viktige rettsavgjørelser du må kjenne til som tillitsvalgt. Gjennom aktuelle saker blir du forberedt på problemstillinger som du uten forvarsel kan møte i din rolle for Tekna.

Meld meg på

Beskrivelse

Dette dagskurset gjør deg bevisst på ditt ansvar som bindeledd mellom dine medarbeidere og ledelsen.

Kurset belyser blant annet:

  • Hvordan bidrar du best mulig i drøftinger om endringsprosesser
  • Varslingsregler og retten til å ytre seg - hvordan bistå medlemmer i vanskelige saker
  • Hva du som tillitsvalgt må vite om personvern
  • Aktuelle dommer innenfor arbeidsgivers tilretteleggingsplikt
  • Om reisetid er arbeidstid eller fritid

Målgruppe

Lokale tillitsvalgte i Tekna-grupper i private-, statlige og kommunale virksomheter.

Praktisk informasjon

Tillitsvalgtkursene er et gratis tilbud til alle i styret i den lokale gruppa. Tekna dekker reise og opphold. Les mer om bestilling av reise her.

PS: Prosjektnummeret til dette kurset er 22288

Fordypningskurs

Dette kurset er et av fordypningskursene i tillitsvalgtopplæringen. Du må ta Grunnkurset før du deltar.