13. feb. 2018
kl. 09:30–15:30

Når bygg skades av brann, flom eller annen akutt hendelse skal saksbehandlingen bli raskere og enklere. Fra 1. juli 2017 gjelder nye regler i Plan og bygningsloven.

Meld meg på

Når ulykken rammer og du står uten bolig eller lokaler er det en fortvilet situasjon. Da er det viktig at vi har gode regler som gjør at man kan komme raskt i gang med arbeidet. Det kan også begrense skadene og gjøre det tryggere for omgivelsene.

Hvert år håndterer forsikringsnæringen mange hundretalls saker der bygg har større skader etter ulykker. Sakene har en kostnad på om lag tre milliarder i året. Med stor variasjon i den kommunale saksbehandlingen av skadesakene gir dette uforutsigbarhet og unødige kostnader for boligeiere, bedrifter og samfunnet forøvrig.

Det er viktig at boligeiere eller bedrifter som etter brann, flom eller andre akutte hendelser brått står uten hjem eller lokaler, blir godt ivaretatt i en vanskelig situasjon.

Kurset vil også ta for seg lovverket rundt utbedring av verneverdige bygg og kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygg.

 • Endringer i reglene fra gammel til ny ordlyd
 • Hvordan begrense skaden
 • Hvordan melde skaden
 • Sikringstiltak
 • Utbedring av verneverdige bygg
 • Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygg

Målgruppe:

Kurset passer for saksbehandlere innen skadesaker i kommune og forsikring, takstmenn og andre som arbeider med bygg og eiendomsutvikling.

Skriv ut

09:00 - 09:30

Registrering og lett frokost

09:30 - 12:00

Faglig innhold

· Endringer i reglene fra gammel til ny ordlyd
· Hvordan begrense skaden
· Hvordan melde skaden

12:00 - 13:00

Lunsj

13:00 - 15:30

Faglig innhold

· Sikringstiltak
· Utbedring av verneverdige bygg
· Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygg

 • Roar R. Lillebergen

  advokat

  Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS

 • Jannike Nilsen

  rådgiver

  Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet: