7. nov.
kl. 09:30–15:30

Når bygg skades av brann, flom eller annen akutt hendelse skal saksbehandlingen bli raskere og enklere. Fra 1. juli 2017 gjelder nye regler.

Meld meg på

Når ulykken rammer og du står uten bolig eller lokaler er det en fortvilet situasjon. Da er det viktig at vi har gode regler som gjør at man kan komme raskt i gang med arbeidet. Det kan også begrense skadene og gjøre det tryggere for omgivelsene.

Hvert år håndterer forsikringsnæringen mange hundretalls saker der bygg har større skader etter ulykker. Sakene har en kostnad på om lag tre milliarder i året. Med stor variasjon i den kommunale saksbehandlingen av skadesakene gir dette uforutsigbarhet og unødige kostnader for boligeiere, bedrifter og samfunnet forøvrig.

Det er viktig at boligeiere eller bedrifter som etter brann, flom eller andre akutte hendelser brått står uten hjem eller lokaler, blir godt ivaretatt i en vanskelig situasjon.

Kurset vil også ta for seg lovverket rundt utbedring av verneverdige bygg og kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygg

Målgruppe:

Kurset passer for saksbehandlere innen skadesaker i kommune og forsikring.

Skriv ut

09:00 - 09:30

Registrering og lett frokost

09:30 - 12:00

Faglig innhold

· Endringer i reglene fra gammel til ny ordlyd
· Hvordan begrense skaden
· Hvordan melde skaden

12:00 - 13:00

Lunsj

13:00 - 15:30

Faglig innhold

· Sikringstiltak
· Utbedring av verneverdige bygg
· Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygg

 • Roar R. Lillebergen

  advokat

  Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS

  Roar R. Lillebergen jobber med plan- og bygningsrett, entrepriserett og fast eiendoms rettsforhold. Han har erfaring med kontraktsarbeid innenfor sitt fagområde nasjonalt og internasjonalt. Videre bistår han klienter med konkursrettslige spørsmål og har bistått ved fremforhandling av verksleiekontrakter. Les mer om Roar R. Lillelien på foyentorkildsen.no

 • Jannike Nilsen

  rådgiver

  Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS

  Jannike Nilsen har bred erfaring innen plan- og byningsrett, herunder regulerings-, bygge- og delesaker, seksjonering, utbyggingsavtaler m.v. Hun har meget god kunnskap og innsikt i Oslo kommunes organisering og beslutningsprosesser. Les mer om Jannike Nilsen på foyentorkildsen.no