13. feb. 2020
kl. 08:15–10:00

Klimaendringer fører blant annet til kraftig nedbør, stormflo og regnflom. Er våre vann- og avløpssystemer dimensjonert for å takle disse forholdene? Tekna Bygg og anlegg inviterer til frokostmøte med fokus på nevnte problemstilling.

Meld meg på

Nye krav til vann og avløpsinstallasjoner i og utenfor bygninger gjør at løsninger for dette er i stadig utvikling. På sikt må vi kanskje bruke mindre rent vann og finne mer miljøvennlige måter å håndtere avløpsvannet vårt på.

Dette krever nye løsninger for vann og avløp i eksisterende bygg, ved nybygging og som del av offentlig infrastruktur.

Dette får du høre om på frokostmøtet:

  • Innovative sanitærløsninger og -prosjekter
  • Nytt om rørfornying i enkeltbygg og borettslag
  • Håndtering og rensing av overvann

Les om halvdagsseminaret Hvordan møter BA-bransjen klimarisiko?

Frokostmøte blir streamet – lenke til streaming vil bli publisert her. Kun påmelding dersom du tenker å delta fysisk på frokostmøtet.

Finn veien:

Finn frem:

Adresse: Kronprinsens gate 17, 4. etasje, møterom Tekna Studio
Skriv ut

08:00 - 08:15

Frokostservering og mingling

08:15 - 08:20

Velkommen og litt om Tekna Bygg og anlegg

Tor B Mosland, Tekna

08:20 - 08:50

Innovative sanitær-løsninger og - prosjekter

Lars Sigurd Sandvik Multiconsult

08:50 - 09:20

Nytt om rørfornying i enkeltbygg og borettslag

Frode Berntzen, Olimb Rørfornying AS

09:20 - 09:50

Håndtering og rensing av overvann

Tone Bakken, VA-systemer AS

09:50 - 10:00

Oppsummering - spørsmål

v/møteleder

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet: