14. feb.
kl. 11.00–12.30
Streaming, Nettbasert

1. april 2023 trer nye regler om innleie i kraft i Arbeidsmiljøloven. Få en oversikt over hva de nye reglene er og hva de innebærer for deg som tillitsvalgt og bedriften du jobber i.

Meld meg på

Adgangen til innleie fra bemanningsforetak ved arbeid av midlertidig karakter oppheves, og det vil derfor ikke være mulig å benytte innleie for å avhjelpe arbeidstopper eller sesongvariasjoner, eller til prosjektarbeid.

Reglene skal styrke innleides rett til fast ansettelse i innleievirksomheten, ved at innleie etter avtale med tillitsvalgte også skal gi rett til fast ansettelse etter en viss tid. De nye innleiereglene tar også sikte på å tydeliggjøre skillet i lovverket mellom innleie og entreprise.

De nye reglene og innstrammingene medføre at virksomheter ofte vil ønske å inngå avtaler med tillitsvalgte for å få utvidet adgang til innleie. Tillitsvalgte får en viktig rolle i å vurdere bruk av innleie i egen virksomhet.

I dette webinaret får du en oversikt over hva de nye reglene er og hva de innebærer. Hva er din rolle som tillitsvalgt når arbeidsgiver ønsker å inngå avtaler som fraviker begrensningen i innleiereglene.

Vi snakker om hva du som tillitsvalgt må tenke på før du inngår en avtale med arbeidsgiver, og hva en slik avtale må inneholde. Hvilke alternativer bør vurderes, og hva bør være minimumsinnholdet i en slik avtale?

Det vil bli anledning til å stille spørsmål på chat og i etterkant av webinaret.

Foredragsholdere er advokat Synne Bjørvik Staalen og advokat Synne Lüthcke Lied.

  • Synne Lüthcke Lied

    advokat og juridisk rådgiver privat sektor

    Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

  • Synne Bjørvik Staalen

    Advokat

    Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening