Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening Meny
Norsk | English
Søk

Norwegian Tunnel Safety Conference 2019

Skriv ut

Programmet oppdateres fortløpende.

09:00 - 09:30

Kaffe og registrering

09:30 - 10:10

Digitalisering i byggesektoren – nye forretningsmodeller og samfunnsendringer

Silvija Seres

10:10 - 10:30

Keynote fra vegdirektør

Ingrid Dahl Hovland, Statens vegvesen

10:30 - 10:50

Utfordingsbilder hva må vi vare forberedte på – overordnet senario

Sizarta Sarshar, IFE

10:50 - 11:10

Pause

11:10 - 11:25

C-ITS-plattform for posisjonering og varsling i tunneler

Herman Persen Fostvedt, Aventi

11:25 - 11:40

Sensorer for fremtidens infrastruktur

Fredrik Vangsal, Disruptive Engineering

11:40 - 11:55

Cybersecurity – Er vår digitale infrastruktur sårbar?

Rune Halvorsen, CEO Secure-NOK

11:55 - 12:10

Automatisk kontroll av tunge kjøretøy

Stian Nordnes-Jensen, Q-Free

12:15 - 13:00

Lunsj

13:00 - 13:20

VR studier av sikkerhetstiltak i tunnel

Gunnar Jenssen, SINTEF

13:20 - 13:40

Tunnelsikkerhet - Hva finner Vegtilsynet?

Kenneth Lyngsgård, Vegtilsynet

13:40 - 14:00

Styring av hendelsesforløp i tunneler

Vidar Seterløkken, Siemens

14:00 - 14:20

Pause

14:20 - 14:40

A vision about the tunnel of the future

Ben van den Horn, Netherlands knowledge centre for underground construction and underground space, COB

14:50 - 15:20

Sofasamtaler: Fremtidsbehovet og uløste utfordringer

  • Marius Chramer – Troms Fylkeskommune
  • Torbjørn Hetlevik – Statens vegvesen
  • Helen Roth – Norwegian Tunnel Safety Cluster

Ledes av Trond Hovland, ITS Norge

15:20 - 15:40

Avslutning og oppsummering

Trond Hovland og Helen Roth