Hopp til innhold

Norsk Kjøleteknisk Møte 2021

Skriv ut

Torsdag 23. september

09:00 - 10:00

Registrering

10:00 - 10:05

Velkommen

Armin Hafner, styreleder NKF

10:05 - 10:15

Lærlinger er viktig for vår bransje

Thomas Bergersen, Faglærer VG2 Kulde & Varmepumpeteknikk Ringsaker videregående skole

10:15 - 10:30

Innlegg fra hovedsponsor Advansor

10:30 - 11:00

Kuldeteknikk for miljø som sikrer helsen, og natur der produksjonsevne og mangfold bevares

Hedwig Aresvik , Natur og ungdom

11:00 - 11:45

F-gasser og PFAS - tilsyn og bekymringer" fra Miljødirektoratet

Lisa Leganger Landfald / Audun Heggelund, Miljødirektoratet

11:45 - 12:45

Lunsj

12:45 - 13:45

Messebesøk

13:45 - 14:15

Gjennomgang av fremtidssikre kuldemedier for industrielle høytemperaturvarmepumper

med opptil 250 °C turtemperatur Alexander Cohr Pachai, Johnsen Controls Denmark

14:15 - 14:45

Preaksepterte løsninger for naturlige og brennbare medier, final versjon

Vidar Havellen, Norconsult

14:45 - 15:15

Kravspesifikasjoner for varmepumper og kjølemaskiner ved UiB

Sigrun Lunde Rørtveit, UiB

15:15 - 16:00

Pause og messebesøk

16:00 - 16:30

Recent developments on safety measures for HCs potential for low charge applications

(build in + R290 in restaurant equipment, kitchen...) Daniel Colborne, Hydro Carbon Expert, England

16:30 - 17:00

NKF 60 år, et tilbakeblikk og veien videre

Trygve M Eikevik, NTNU

17:15 - 18:15

Årsmøte Norsk Kjøleteknisk Forening

18:30 - 19:30

Messebesøk og øl/prosecco time

19:30 - 22:30

Festmiddag - 60 år!

Fredag 24. september

Parallelle sesjoner

Sesjon A

08:25 - 08:55

Behaviour of a NH3-evaporator in the transition from superheated to flooded operation

Franz Sperl, Güntner

09:00 - 09:30

Vann som kuldemedia, eksempler

Jürgen Süss, JSConsulting

09:35 - 10:05

Bruk av frekvensomformere i kjøle- og fryseanlegg på godt og vondt

Svein Robert Haldar, Danfoss AS

10:05 - 10:25

Pause og messebesøk

10:25 - 10:55

HVAC for fremtidens Cruiseskip med naturlige arbeidsmedier

Christian Schlemminger, SINTEF

11:00 - 11:30

Termisk kuldelagring for CO2 anlegg: måleresultater og anbefalinger

Håkon Selvnes, NTNU

11:30 - 13:00

Lunsj og messebesøk

13:00 - 13:30

Kunstig intelligens (AI), prinsipper for kuldeanlegg og varmepumper?

Fredrik Skaug Fadnes, Norconsult

13:35 - 14:05

Nytt konsept rundt en mobil kjøletunnel i forbindelse med et mobilt hønseslakteri

Erlend Indergård, SINTEF Ocean

14:10 - 14:40

CO2 varmepumper for hoteller verden rundt

Silje Smitt, NTNU

14:45 - 15:15

FME HighEFF - varmeovergang og trykktap i fordamper- og kondensatorrør

Ehsan Allymehr, NTNU

15:15 - 15:30

Oppsummering og utdeling av Moderne Kjølings pris for beste foredragsholder

John Akre-Aas, Moderne Kjøling og Ulf Larsen, Teknisk Råd/NKF

Sesjon B

08:25 - 08:55

Definisjon av bærekraftige varmepumpe- og kjøleanlegg fra prosjektering til igangkjøring

Jørn Stene, COWI

09:00 - 09:30

En kulderådgivers utfordring med teknologivalg på naturlige kuldemedier innenfor bygg og industri

Johannes Øverland, Multiconsult

09:35 - 10:05

De sidste års erfaringer med industri varmepumper og bud på udvikling og fremtid

Jakob Elmose, Johnson / Saboe

10:05 - 10:25

Pause og messebesøk

10:25 - 10:55

600 kw R744 heat pumps with ejector support for district heating systems

Kim G Christensen, Fenagy

11:00 - 11:30

Smart implementation of Multi Ejectors in simplified R744 booster systems for Nordic climates

Ángel Álvarez Pardiñas, SINTEF

11:30 - 13:00

Lunsj og messebesøk

13:00 - 13:30

Fjordvarmeanlegg med R1234ze, varmepumper, systemløsning og praktisk erfaring

Frank Øen, Øen Kuldeteknikk as

13:35 - 14:05

Cooling CERN with CO2

Yves Ladam, PTG

14:10 - 14:40

Development of advanced transcritical CO2 refrigeration racks

Kenneth B Madsen, Advansor

14:45 - 15:15

Kjøling mellom - 40 og - 80 °C

Muhammed Zahid Saeed / Luca Contiero, NTNU