4. feb.
kl. 17:00–18:45

Advokat Tryti har siden 1985 i hovedsak jobbet med entrepriserelaterte problemstillinger og har gjennom en årrekke bistått byggherrer, entreprenører, konsulenter og forbrukere. I 2004 skrev han «Håndbok i NS 8405» og kom ut med boken «Prosjektlederens håndbok i NS-kontrakter og kontrakter med forbruker» i 2012. Denne boken er nå blitt pensum på en rekke tekniske skoler og ved fagbrev på ulike fag. Boken er beregnet for ikke-jurister og er nå solgt i snart 10.000 eksemplarer.

Meld meg på

Beskrivelse

Foredrag del 1: kl. 1700-1745
Pause: kl. 1745-1800
Foredrag del 2: kl. 1800-1845

Fremdriftsplaner, forseringskostander og varsling om tillegg i NS-kontrakter

• Fremdriftsplaner
• Forsering
• Tillegg og endringer

Avslutning av prosjektet, sluttoppgjør og reklamasjoner i NS-kontrakter

• Innregulering
• Opplæring
• Fremleggelse av FDV
• Fremleggelse av egenkontroll og KS
• Innkalling til overtagelse/registreringsforretning
• Dagmulkt
• Sluttfaktura med sluttoppstilling
• Omtvistede tilleggsfakturaer
• Innsigelser til sluttfakturaen
• Reklamasjoner
• Erstatning for mangler

Fagmøtet streames

Følg lenken og se foredraget LIVE på nett
Ikke meld deg på om du bare skal følge streamingen.

Finn frem:

Kronprinsensgt 17, 4. etg, Møterom Studio

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Energi og klima

Tekna X: Bærekraftsjobber

30. jan.
kl. 18:00–19:30

Energi og klima

Brannforum 2020

5.–6. feb.