26. okt.
kl. 17:00–19:45

Forelesere denne kvelden er Randi Kalskin Ramstad og Tomas Larsson. Kveldsmøtet vil også bli streamet.

Meld meg på

Foredrag om energibrønner

Kuldebransjen leverer hvert år et stort antall varmepumper med energibrønner som varmekilde, men er det nok kunnskap i bransjen om denne varmekilden?

Randi Kalskin Ramstad, førsteamanuensis NTNU Institutt for geovitenskap og petroleum og rådgiver i Asplan Viak AS. Randi har jobbet med geoenergi i Norge siden slutten av 90-tallet både som konsulent, og innen forskning og undervisning. Ramstad tar for seg bruk av energibrønner som varmekilde, og gir en generell innføring i hva en energibrønn faktisk er. Videre ser hun nærmere på ting som er viktige å tenke på ved dimensjonering, og kanskje enda viktigere; hvilke fallgruver man bør unngå. Foredraget kommer også innom geografiske forskjeller, grunnvannsbevegelse, prosjektering, nedbetalingstid og praktiske eksempler og trender fra installasjoner rundt om i landet.

Foredrag om hydrokarboner som kuldemedie

Kuldebransjen er i kontinuerlig utvikling. Politiske føringer og klima- og miljøutfordringer gjør det stadig viktigere å bruke kuldemedier som ivaretar fremtiden. Vi ser nærmere på bruk av hydrokarboner, og da spesielt propan som kuldemedie.

Tomas Larsson, Teknisk Sjef, ENRAD AB. Tomas har i en årrekke jobbet med prosjektering og installasjon av kuldetekniske anlegg med hydrokarboner som kuldemedie. I sitt foredrag deler han av sine erfaringer med oss. Vi får en gjennomgang rundt hvilke spesielle hensyn man må ta ved bruk av propan som kuldemedie, og ser også nærmere på anleggsdesign, komponenter, installasjonssikkerhet, aktuelle applikasjoner, muligheter og begrensninger i EN378, dokumentasjonskrav, risikoanalyser, ATEX-soner og spesielle hensyn ved vedlikehold og reparasjon.

Finn frem:

Kronprinsensgt 17, 4. etg, møterom Studio
Skriv ut

17:00 - 17:10

Enkel servering

17:10 - 17:15

Velkommen og kort info om NKF

17:15 - 18:00

TEMA: Geotermiske energibrønner som varmekilde for varmepumper. Har kuldebransjen noe å lære her?

18:00 - 18:30

Spørsmål og generell diskusjon etterfulgt av kaffepause

18:30 - 19:30

TEMA: Bruk av propan som kuldemedie. Hvordan bruke hydrokarboner som kuldemedie på en sikker måte?

19:30 - 19:45

Det legges opp til ca. 15 minutter med spørsmål og diskusjon.

19:45 - 19:50

Oppsummering/avslutning

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Energi og klima

Vern og kontrollanlegg

Energi og klima

LCA

7. nov.
kl. 09:00–16:30