9. feb.
kl. 12.00–16.00

Jubileumskonferanse - NFF er 60 år! Norsk forening for fjellsprengningsteknikk er 60 år i 2023 og dette vil blant annet markeres med en halvdags konferanse. Håper vi ser deg 9.februar 2023!

Meld meg på

Vi vil i løpet av ettermiddagen den 9. februar ta oss tid til å løfte blikket litt. Om vi ikke får svar på alle de etterfølgende spørsmålene i løpet av dagen, så vil de ulike foredragene gi oss et oppdatert grunnlag for videre refleksjon knyttet til tiden som har vært og tiden som kommer.

Hvordan er utsiktene for samferdselssektoren?

Hva skjer videre med krigen i Ukraina?

Hvordan vil dette påvirke samfunnsøkonomien fremover?

Hvordan ser NTNU på videreutviklingen av bransjen vår – hva blir viktig fremover?

Vi har hatt en meget positiv utvikling av arbeidsmiljøet i bransjen vår, men hva må fortsatt ta tak i?

Hvordan vil digitale løsninger påvirke fremtiden vår?

Skriv ut

Torsdag 9. februar

11.00 - 12.00

Registrering og lett lunsj

12.00 - 12.10

Velkommen og introduksjon av ordstyrer

Olaf Rømcke og Kjersti Kvalheim Dunham

12.10 - 12.40

Utsiktene for samferdselssektoren

Statssekretær Tom Kalsås, Samferdselsesdepartementet

12.40 - 13.10

Krigen i Ukraina

Tormod Heier, professor og forskningsleder Forsvarets Stabsskole

13.10 - 13.30

Pause med noe å bite i

13.30 - 14.00

Utviklingen av samfunnsøkonomien

Bård Ola Tjønneland, NHO

14.00 - 14.25

Hvordan ser NTNU på videre utvikling i bransjen vår?

Vikas Thakur, NTNU BM-instituttet

14.25 - 14.40

Hvordan ser NTNU på videre utvikling i bransjen vår?

Professors Kristin Hilde Holmøy, Geovitenskap og petroleum NTNU

14.40 - 15.00

Pause med noe å bite i

15.00 - 15.25

Utviklingen av arbeidsmiljøet i bransjen og hva må vi fremdeles ta tak i?

Thomas Clemm, Mesta og STAMI

15.25 - 15.55

Hvordan vil digitale løsninger påvirke fremtiden vår?

Stein Danielsen og John Markus Lervik, Cognite

15.55 - 16.00

Avslutning

Kjersti Kvalheim Dunham, Norconsult

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

Åpent faglig møte Trondheim: Ekskursjon til Nydalsbrua

9. feb.
kl. 16.00–19.00
Trondheim, TRONDHEIM

Bygg, anlegg og eiendom

P1 - Kurs i tilslagskontroll

13.–16. feb.

Bygg, anlegg og eiendom

Knust betong som tilslag- Workshop