15. mars
kl. 12.30–15.00
Microsoft Teams, Nettbasert

Nettkurs for betongbilsjåfører, båndbilsjåfører og pumpeoperatører i henhold til kompetansekrav gitt i NS-EN 206 + NA. Nettkurset er et kompetansekurs godkjent av Betongopplæringsrådet (BOR). Del 1, selvstudiumsdelen skal tas før Del 2 - studiesamling via Microsoft Teams.

Meld meg på

Beskrivelse

DEL 1 SELVSTUDIUM KAN DU ALLEREDE BEGYNNE MED RETT ETTER DIN PÅMELDING OG MOTTAK AV LENKE TIL KURSMATERIELL.

KURSOPPLEGG TEORETISKE DELEN

  • DEL 1- Nettkurs som du tar i ditt eget tempo bestående av 12 forelesningsmoduler, et kompendium og oppgaver. Estimert gjennomføringstid er 10 timer. DEL 1 skal gjennomføres før DEL 2.
  • DEL 2-Studiesamling, et obligatorisk nettmøte (2 timer via Teams) som du tar sammen med de andre kursdeltakerne.
  • DEL 3 - Digital eksamen. Alle hjelpemidler er tillatt til eksamen. Eksamen er kun for de som deltok på DEL 2.

Kurset går på norsk og alt kursmateriell er på norsk.

  • Kursbevis tildeles etter gjennomført kurs og bestått eksamen.

  • Skjema med personopplysninger og praksis sendes til kursarrangør senest sammen med eksamensoppgaven. Etter dette sendes skjema til BOR (Betongopplæringsrådet).

  • Kompetansebevis med godkjente klasser sendes ut etter behandling av BOR. Kompetansekravene finner du her.

DEN PRAKTISKE OPPLÆRINGEN

Den praktiske opplæringen skal skje i egen bedrift, slik at nødvendig praksis oppnås, og opplæring for å betjene maskin/utstyr kommer i tillegg til denne teoretiske opplæringen.

Forskrift om utførelse av arbeid (§ 10-4. Krav til utstyrsspesifikk opplæring) krever at arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker får nødvendig opplæring på det spesifikke arbeidsutstyret vedkommende skal bruke. Arbeidsgiver skal sørge for at opplæringen tilpasses arbeidsutstyrets art og sikre at arbeidstakeren kan bruke arbeidsutstyret på en forsvarlig måte. Det skal dokumenteres skriftlig hvilket arbeidsutstyr det er gitt opplæring på, hvem som har gitt opplæringen og hvem som har fått opplæring.

Målgruppe:

Personer som skal dokumentere kompetanse med gjennomført grunnkurs som kreves for betongbilsjåfør, båndbilsjåfør og pumpeoperatør. Kompetanseklasse BT kan tildeles når A0-kurset er bestått og BOR har godkjent dokumentert praksis. Personer som skal ha kompetansebevis med kompetanseklasser for båndbilsjåfør eller pumpeoperatør må i tillegg gjennomføre kurset (A0S) Sikkerhetskurs for båndbilsjåfør og pumpeoperatører med bestått eksamen og dokumentere praksiskravene. Kompetanseklassene BTS og P0 kan tildeles når (A0) og (A0S) kurs er bestått og BOR har godkjent dokumentert praksis.

Kursbeskrivelse:

Kurset gir innføring i grunnleggende betongteknologi, transport, pumping, levering og mottak av betong etter gjeldende standarder og dagens praksis. På kurset behandles regler for tilsetninger ved levering, kontroll og prøving, registrering av ikke samsvar og avvik, formidling av innhold og kvittering på følgeseddel.

Kursdeltakeren skal få forståelse for betydningen av riktig kvalitet for fersk og herdet betong, hvilke faktorer som påvirker betongkvaliteten, og betydningen av sentrale begreper som masseforhold, fasthetsklasser og bestandighetsklasser. Kursdeltakeren skal også gjøres kjent med bedriftens alminnelige salgs- og leveringsbetingelser for fabrikkblandet betong, produksjonskontrollsystemet (PKS), miljøbestemmelser, HMS og gis en forståelse av service begrepet og betydningen av god kommunikasjon både internt og eksternt.

Kurspris:

FABEKO-rabatten er for ansatte i firmaer som er medlemmer av FABEKO som enten betongprodusent eller medlem i pumpegruppen, se her under medlemmer.

Eksamen og kursbevis:

Eksamen gjennomføres hos din arbeidsgiver under oppsyn av din nærmeste leder etter at du har deltatt på Del 2. Kursbevis tildeles etter bestått eksamen.

Avbestilling:

  • Ved avbestilling før avbestillingsfristen betales avbestillingsgebyr.
  • Full kurspris belastes dersom avbestilling skjer etter mottak av kursmateriell fra kursleder (kurset har startet).
  • Ved avbestilling etter avbestillingsfristen må full kurspris betales.

Kompetansebevis med godkjent kompetanseklasse(r):

Det stilles krav til bestått kurseksamen og en minste praksistid for å bli godkjent i de enkelte kompetanseklassene. Kompetansekrav og søknadsskjema (skjema med personopplysninger og praksis) for A0-kurset finner du her. Komplett utfylt og signert skjema av deg og arbeidsgiver sendes til kursleder senest rett etter eksamen (kursslutt). Mangler signert skjema, blir søknad om kompetanseklasse behandlet etter at Betongopplæringsrådet har mottatt skjema på mail til bor@tekna.no
Kompetansebevis med godkjent kompetanseklasse(r) sendes ut etter behandling av BOR. Det tilkommer et BOR gebyr for behandlingen av de søknadene som blir godkjente.

NB! Det tas forbehold om at et tilstrekkelig antall deltakere melder seg på kurset. En eventuell utsetting med ny dato for studiesamling vil skje dagen etter påmeldingsfristen.

Finn frem:

Del 3 hos arbeidsgiver, del 1 og del 2-valgfritt sted

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

BIM for anlegg – med fokus på VA

27. jan.
kl. 09.30–16.30
Microsoft Teams, Nettbasert

Bygg, anlegg og eiendom

(P1) Kurs i tilslagskontroll

Bygg, anlegg og eiendom

Miljøriktige materialvalg

10. feb.
kl. 09.00–16.00
Oslo sentrum, OSLO