30. sep.
kl. 11:00–12:00
Streaming, VIDEO

Hvordan overvåker vi naturmangfoldet i Norge? Hvilke metoder og teknologier brukes for å samle inn, analysere og visualisere stordata fra miljøet?

Meld meg på

I dette seminar forteller forskere fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) om datakilder, sensorer og statistiske modeller som kan brukes til å kartlegge for eksempel dyrelivets geografiske bevegelser og leveområder. Kan modellenes prediksjoner brukes til å planlegge inngrep i naturen, som beskytter våre marine og terrestriske ressurser bedre?

Målgruppe:

Fagpersoner som jobber med stordata, analyse og digitalisering og eller naturmangfold/miljø/klima – eller begge deler – og har teknisk-naturvitenskapelig utdanning på masternivå eller relevant erfaring.

Meld deg på

Arrangementet er gratis og åpent for alle interesserte. Meld deg på via den grønne knappen, så vil du etter påmelding få tilsendt lenke til sendingen i forkant av arrangementet.

Arrangører er Tekna Big Data.

Skriv ut

Velkommen

Eivind Tøstesen (styremedlem av Tekna Big Data)

Bruk av stordata og citizen science i forsking på naturmangfold

Nye og store datakilder blir i økende grad benyttet til å beregne og til å forutsi endringer i naturmangfoldet. Disse nye datakildene gir helt nye muligheter til å forstå menneskelig påvirkning på naturen, men krever også nye og til dels avanserte analyser for å kunne tolkes.

Erlend B. Nilsen, NINA

Frode Fossøy

DNA-basert overvåking blir blant annet brukt til påvisning av amfibier og fremmede fisker, overvåking av terrestriske insekter og sporing av parasitter og diett hos hjortedyr. DNA-metastrekkoding genererer store mengder data som krever avansert bioinformatikk og stiller spesielle krav til publisering og åpenhet.

Frode Fossøy, NINA

Avslutning

Eivind Tøstesen, styremeldem av Tekna Big Data

 • Frode Fossøy

  NINA Trondheim

  Frode Fossøy er seniorforsker og genetiker ved NINA og leder arbeidet med utvikling av miljø-DNA og DNA-metastrekkoding til naturovervåking. Han har en bred tilnærming til bruk av DNA-baserte metoder og jobber tverrfaglig mot både akvatiske og terrestriske miljøer. Gjennom sitt arbeid har han utviklet metoder og teknologi for innsamling og analyser av vannprøver, jordprøver og skittprøver samt lagring og publisering av DNA-baserte data.

 • Erlend Nilsen

  Seniorforsker

  Stiftelsen Norsk Institutt for Naturforskning NINA

  Erlend B. Nilsen er seniorforsker ved NINA og professor II ved Nord universitet. Han har fokusert sin forskning rundt spørsmål knyttet til hvordan naturlige og menneskeskapte endinger i naturen påvirker bestander av fugl og pattedyr. I sin forskning benytter han data fra en lang rekke kilder, inkludert nye teknologier og data fra citizen science. Han er leder for «Living Norway Ecological Data Network», som jobber for å bedre tilgjengeligheten på data om norsk natur.

Bærekraftsmål

 • Bærekraftsmål 17

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

IT og tele

Github kurs

29. sep.
kl. 17:00–20:00

IT og tele

Digitale Tvillinger

28.–29. okt.