14. feb.
kl. 18:00–21:00

Velkommen til en kveld der vi belyser noen av mulighetene du har ved å søke deg jobb i bransjen, spesielt hvis du har kompetanse fra tilgrensende fagområder som for eksempel datateknikk, kybernetikk, elektronikk, maskin, marin og bygg.

Meld meg på

Beskrivelse

  • Innledning ved Tekna Olje og gass
  • Better Resourse Utilization in the 21st Century (BRU21) v/prosjektleder i BRU21 Egil Tjåland og leder for vitenskapelig komite Professor Alexey Pavlo
  • Fokus på digitalisering og automasjon
  • Phd-studenter presenterer oppgaver
  • Presentasjon av Kværner Verdal v/ Lars Minsaas, leder for forretningsutvikling og salg