5. sep.
kl. 16:30–20:00

Dette kurset gir en innføring i motivasjonsfremmende tiltak du som leder kan bruke i din arbeidshverdag

Meld meg på

Beskrivelse

På kurset vil det være fokus på lederen og hvilken atferd som fremmer og hemmer motivasjon. Kurset viser bevissthetsfremmede teknikker for at lederne i økende grad skal kunne spille på seg selv som motivator.

• Hva skaper motivasjon hos den enkelte medarbeider?

• Gruppemotivasjon: Hvordan kan gruppen skape tilhørighet og motivasjon for den enkelte?

• Forholdet mellom motivasjon, trivsel og oppgaveløsning

• Hvilken lederatferd fremmer og hemmer motivasjon? Få teknikker du som leder kan bruke for å spille på deg selv som motivator.

Kursleder: Stein D. Wesenberg