7. mars
kl. 16:00–20:00

Dette kurset skal hjelpe deg å nå bedre frem med ditt budskap i presentasjoner, møter og samtaler. Vi vil se nærmere på hvordan vi kan bli mer karismatisk – noe som handler om utstråling, by på seg og være et medmenneske. For å nå frem med sitt budskap må man også berøre deres hjerte, sa Ghandi. Da når du bedre frem med fag og fakta – med ditt virkelige budskap!

Meld meg på

Du får konkrete tips for bedre innlegg og foredrag, som f eks:

  • takle nervøsitet
  • være mer tilstede, avspent og klartenkt
  • bli klar over og styre ditt kroppsspråk
  • gi deg tid og snakke tydelig og bruke stemmen bedre
  • tempo og artikulasjon
  • være personlig, ydmyk og by på deg selv
  • være åpen og skape tillit

Kort sagt så vil du lære å være mer deg selv, som den du er, og stå frem som mer åpen og ærlig. Da får du mer tillit fra andre.

Og husk – dette er en gradvis prosess: Du er alltid "under konstruksjon" – såkalt Kai Zen. Da kommer fremgangen raskest.

Middag fra kl. 16:00, kursstart kl. 1630.

Vi har begrenset antall plasser!

Velkommen til et lærerikt kurs!

Finn frem:

Møterom i kantinen i Thormøhlensgate 53D
  •  Foredragsholder Peder Giertsen arbeider med organisasjonsutvikling og ledelse med fokus både på enkeltindivider og grupper.

    Han er spesielt opptatt av hvordan selvinnsikt og menneskelig modning kan bidra til økt personlig handlekraft. Dette som grunnlag for bedre samspill og økt produktivitet, trivsel, utvikling og omstilling.