22. aug.
kl. 12.00–15.30

I dette fagtreffet tar vi for oss ulike aspekter ved miljøutfordringene i Oslofjorden og tiltak for å bedre miljøtilstanden.

Meld meg på

Fagtreffet arrangeres i regi av Norsk Vannforening

Hvordan står det til med torsken? Hvordan kan modeller hjelpe oss å forstå fjorden bedre? Hva kan gjøres i jordbruket? Og var virkelig alt bedre før? Dette er noe av det du får høre mer om på fagtreffet om Oslofjorden den 20 august.

Møteleder: Anne-Grete Buseth Blankenberg, NIBIO og Jan-Erik Thrane, NIVA

Vil du bli medlem i Norsk vannforening? Meld deg på her Norsk Vannforening

Skriv ut

12.00 - 12.05

Velkommen

12.05 - 12.25

Oslofjordmodellen

Oslofjordmodellen - miljøtilstand, tiltak m.m

Andre Staalstrøm (NIVA)

12.30 - 12.50

Modellering av utslipp – ny teknologi for bedre miljø

Områder rundt Oslofjorden er attraktive bo- og rekreasjonsområder, samtidig er det også et ønske om utvikling av eksisterende og etablering av ny industri med utslipp til sjø. Det vil være tekniske og økonomiske begrensninger for hvordan og hvor godt man kan rense utslipp til sjø. I tillegg til bedre rensing vil det være behov for å tenke nytt for å redusere utslipp sin negative påvirkning på resipienters miljø- og brukerinteresser.

Marte Kristin Rosnes (IKM Acona) og Jonathan Johnsplass (Ranold)

12.50 - 13.05

Pause

13.00 - 13.25

Fiskebestandene i Oslofjorden

Thrond Haugen (NMBU)

13.30 - 13.50

Småbåter - tømming av septikk

13.55 - 14.05

Pause

14.05 - 14.25

Nitrogen losses from agricultural areas and possible mitigation measures”.

14.30 - 14.50

Oslofjorden – status og tiltak

Jon Lasse Bratli (Mdir)

14.55 - 15.15

Nytt besøks- og informasjonssenter for Oslofjorden i Horten

Norsk vannforening dekker tekniske og forvaltningsmessige sider ved vann som naturressurs. Foreningen legger vekt på forhold knyttet til både vannkvalitet og vannressurser i et flerbruksperspektiv.

Norsk vannforening arrangerer jevnlig seminarer og fagtreff om aktuelle emner innenfor alle vannfaglige områder. Medlemmer får rabatt på møteavgiften og får tilsendt Tidsskriftet VANN 4 ganger i året. Deltakelse på fagtreffene er gratis, noe som gjør disse møtene særlig velegnet også for studenter.

Ønsker du å bli medlem? Se her

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Miljø- og biovitenskap

Karrierekveld og sommeravslutning med Tekna Biotek

1. sep.
kl. 17.00–20.00

Miljø- og biovitenskap

Avfallsteknologi 2022

26.–27. okt.

Miljø- og biovitenskap

Havbrukskonferansen 2022