Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening Meny
Norsk | English
Søk
11. juni
kl. 09:00–15:30

Hvordan få plass til alle som skal bevege seg – gående, syklende og kjørende!

Denne konferansen gir deg faglig input, gode ideer og inspirasjon til hva som skal til for å skape og legge til rette for bærekraftige mobilitetsløsninger i smarte byer. Du får innsikt i en rekke spennende cases som er satt i gang i ulike byer i både Norge og internasjonalt. Her er det mange, gode, praktiske ideer å hente.

Hvordan skape sømløse tjenester som gjør at innbyggerne velger å la bilen stå?

Hva skal til for å overbevise, travle, smarte og kravstore brukere til å la bilen stå? Sømløs, enkel, komfortabel, effektiv og pålitelig transport er hva alle ønsker seg.

Hvem er denne konferansen for?

Denne konferansen er for deg som arbeider med å få til en god balanse mellom fremtidsvisjoner og en miljøvennlig og god by- og transportplanlegging. Enten du arbeider i stat, fylke, kommune eller privat sektor.

Samarbeidspartnere

  • Tekna
  • ITS Norge