Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening Meny
Norsk | English
Søk
4.–5. feb. 2020

Velkommen til Mobilitet 2020!

Foruten trafikksikkerhet, er både klimautfordringer, urbanisering og fremtidige mobilitetstrender på dagsorden når samferdselssektoren samles for å diskutere de virkelig store utfordringene.
Dette er en arena for gode ideer og kunnskapsdeling med flat struktur.
Her vil du møte forskere, politikere, og  personer fra forvaltning og næringsliv.

Sammen tar vi samferdselssektoren ett skritt videre.

Mobilitetskonferansen 2020 logo NY2.1.png

 

Innhold

18 sentrale aktører innen samferdselssektoren deltar i programarbeidet og utvikler konferansen. Dette sikrer en bred forankring i miljøet. På konferansen belyses og drøftes de viktigste spørsmålene i sektoren. 

  • Hva er trendene?
  • Hvordan få en effektiv klimapolitikk på mobilitetsområdet?
  • Hvordan bør mobilitetsmidlene benyttes i fremtiden?
  • Attraktive og effektive byer, hvordan?
  • Fremtidens bilavgifter - exit bompenger?
  • Mobilitet som en tjeneste - hva skjer?
  • Nullvisjonen for by og bygd?
  • Med mer

Om du har innspill på tema hører vi gjerne fra deg, les mer her. 

Målgruppe

Dette er møteplassen for alle som jobber med, eller har interesse for samferdsels- og mobilitetsspørsmål.

 

Mobilitet 2020 er for deg som arbeider med å skape god balanse mellom fremtidsvisjoner, effektivitet og miljøvennlig mobilitet. Konferansen passer også for deg som vil være oppdatert på trender og utviklingen innenfor mobilitet.

 

Les mer om hvorfor du bør delta her!

Initiativtakere

Partnere

Teknisk samarbeidspartner