Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening Meny
Norsk | English
Søk

Mobilitet 2020

Skriv ut

Programmet oppdateres

Tirsdag 4. februar

10:00 - 12:00

Åpning og fellessesjon: Hvordan skal vi prioritere og hva er utfordringene framover?

Samferdselsminister Jon Georg Dale og CEO i Ruter AS Bernt Reitan Jenssen forklarer hvordan vi bør finansiere samferdselssektoren fremover og på hvilken måte samferdselsmidlene skal fordeles. Hvordan sikre at vi bygger for fremtiden - ikke bare prioriterer umiddelbare behov, og hva slags kunnskap må skaffes til veie for å kunne fatte riktige beslutninger? Til slutt møter de administrerende direktør i Transportøkonomisk institutt Gunnar Lindberg, fagsjef i Opplysningsrådet for veitrafikken Karin Yrvin, AUF-leder Ina Libak og Unge Høyres Daniel Skjevik-Aasberg til panelsamtale.

Samferdselsinvesteringer og prioriteringer i en tid med teknologisk disrupsjon

Samferdselsbudsjettene har de senere årene hatt en eventyrlig vekst. Vil det vare – eller må vi forberede oss på trangere rammer med andre prioriteringer? Hvordan sikre at vi ikke investerer i infrastruktur som vi ikke har bruk for? Og har vi råd til en ny NTP med negativ nytte?

Transport21: forskning og innovasjon for å løse morgendagens mobilitetsutfordringer

Transport21 har på oppdrag fra Regjeringen gjennomført en bred strategiprosess knyttet til transportforskningsområdet for å identifisere forskningsspørsmål det er avgjørende å få svar på for å løse dagens og morgendagens transportutfordringer. Forskningsutfordringene henger nøye sammen med samfunnsutfordringene. Hvor bør vi satse?

Mobilitet 2050: perspektiv og signaler fra unge politikere

Panelsamtale: Trender og utfordringer

Samferdselsminister Jon Georg Dale, Samferdselsdepartementet

Bernt Reitan Jenssen, Transport 21 og Ruter

Gunnar Lindberg, TØI

Ina Libak, AUF

Daniel Skjevik-Aasberg, Unge Høyre

Karin Yrvin, OFV

Beate Kvamstad-Lervold, leder SINTEFs konsernsatsing på Mobilitet

12:00 - 13:00

Lunsj

Praktisk informasjon

I de parallelle sesjonene foregår fire seminarer samtidig under hvert sitt temaområde til samme klokkeslett og med samme varighet. Pausene legges på samme tidspunkt slik at man kan gå til den neste sesjonen under det temaområde man ønsker. Her kan man velge på kryss og tvers som man vil.

Parallelle sesjoner

Attraktive byer

13:00 - 14:30

Bærekraftig bevegelsesfrihet

14:30 - 15:00

Pause

15:00 - 16:30

Kampen om arealene

Teknologi og klima

13:00 - 14:30

Klimavennlig teknologi

14:30 - 15:00

Pause

15:00 - 16:30

Bærekraftige lange transporter

Politikk og regulering

13:00 - 14:30

Samfunnsøkonomi

14:30 - 15:00

Pause

15:00 - 16:30

Fremtidens bilavgifter

17:00 - 22:00

Middag og kveldsarrangement

Onsdag 5. februar

09:00 - 11:00

Åpning og fellessesjon: Hvordan skape effektiv klimapolitikk på mobilitetsområdet?

I åpningssesjonen presenterer Forskningsleder ved TØI Niels Buus Kristensen idéer om hvordan teknologi kan bidra til å redusere klimautslippene og i hvilket tempo det kan skje. Professor Bent Sofus Tranøy diskuterer hvorvidt folk må dyttes eller styres til å endre adferd. Ragnhild Bang Nes har utarbeidet en nasjonal strategi for lykke og spør: Kan man være lykkelige selv med minimale klimaavtrykk? De tre samles til panelsamtale mot slutten av sesjonen.

Må vi dyttes og styres eller vil vi frivillig endre adferd?

Norge har sluttet seg til Paris-målene og det er enighet om at klimautfordringen må løses. Men er det mulig å få folk til å endre adferd?

Kan teknologi løse klimautfordringene?

Teknologi er viktig for å redusere klimautslippene, men hvordan og hvor hurtig kan det skje? Rapporten fra Ekspertutvalget for teknologi i fremtidens transportsystem lanserer forslag og anbefalinger, og peker på at ny teknologi i transportsektoren også kan påvirke samfunnets sårbarhet.

Livskvalitet og mobilitet

Bang Nes er forsker på Folkehelseinstituttet og har vært med på å utarbeide en ny nasjonal strategi for måling av lykke. Er det mulig å være lykkelige med kun små klimaavtrykk?

Panelsamtale: Må vi endre livsstil og tankesett eller vil teknologien løse utfordringene våre?

Niels Buus Kristensen, Forskningsleder, Transportøkonomisk institutt og medlem av Ekspertutvalget for teknologi i fremtidens transportsystem

Ragnhild Bang Nes, UiO og Folkehelseinstituttet

11:00 - 12:00

Lunsj

Praktisk informasjon

I de parallelle sesjonene foregår fire seminarer samtidig under hvert sitt temaområde til samme klokkeslett og med samme varighet. Pausene legges på samme tidspunkt slik at man kan gå til den neste sesjonen under det temaområde man ønsker. Her kan man velge på kryss og tvers som man vil.

Parallelle sesjoner