Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening Meny
Norsk | English
Søk

Mobilitet 2020

Skriv ut

Programmet er under utvikling.

Titlene på de ulike sesjonene nedenfor er arbeidstitler. Innholdet i de ulike sesjonene vil bli endelig bestemt i oktober når vi ser hvilke forskningsbidrag som blir sendt inn til konferansen. Har du spørsmål vedrørende program eller innspill til innhold, send mail til post@mobilitetsforum.no.

Tirsdag 4. februar

10:00 - 10:10

Åpning og fellessesjon - Hvordan skal vi prioritere samferdsel?

 • Hvordan skal vi finansiere samferdselen i årene som kommer, og hvordan skal samferdselsmidlene prioriteres?
 • Hvordan sørger vi for at vi bygger for fremtiden, og ikke bare prioriterer umiddelbare behov?

10:30 - 10:50

Etter 7 fete kommer de 7 magre?

 • Det er en fornyet interesse om finansieringen av mobilitetssektoren, samtidig som det er en teknologisk disrupsjon. En ny NTP er i støpeskjeen.
 • Hva tenker regjeringen om endringene og utfordringene fremover i lys av de oppdragsbrevene sendt etatene, hvor dagens økonomiske rammer og den teknologiske utviklingen ser ut til å ligge som ramme?

10:50 - 11:10

Disrupsjon, usikkerhet og behovet for stabilitet?

11:10 - 11:30

Transport21

 • Transportsektoren står overfor store utfordringer. Forskning, utvikling og innovasjon må til for å løse disse utfordringene. Regjeringen har satt ned Transport 21.
 • Hovedoppgaven for Transport21 er å gjennomføre en bred strategiprosess knyttet til transportforskningsområdet for å identifisere forskningsspørsmålene det er avgjørende å få svar på for å løse dagens og morgendagens transportutfordringer, og gi en anbefaling om hvordan vi kan innrette den samlede FoUI-innsatsen i sektoren på en best mulig måte.
 • Bernt Reitan Jenssen har ledet arbeidet.

12:00 - 13:00

Lunsj

Parallelle sesjoner

Attraktive byer

13:00 - 14:30

Nullvekstmålet og nullvisjonen⠀⠀⠀⠀⠀⠀

14:30 - 15:00

Pause

15:00 - 16:30

Hvordan videreutvikle mobiliteten? Del 1

Teknologi og klima

13:00 - 14:30

Megatrender som påvirker sektoren

14:30 - 15:00

Pause

15:00 - 16:30

Bærekraftige lange reiser - gods

Politikk og regulering

13:00 - 14:30

Nye veier og samfunnsøkonomi⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

14:30 - 15:00

Pause

15:00 - 16:30

Framtidens bilavgifter

Sikkerhet, sårbarhet og atferd⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

13:00 - 14:30

Teknologi og kjøretøy⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

14:30 - 15:00

Pause

15:00 - 16:30

Kunstig intelligens i transportsektoren

17:00 - 22:00

Middag og kveldsarrangement

Onsdag 5. februar

09:00 - 09:10

Åpning og fellessesjon - Hvordan få til en effektiv klimapolitikk på mobilitetsområdet?

 • Er en grønn samferdselssektor en effektiv samferdselssektor?
 • Hvordan organisere beslutningsprosessen slik at den blir rasjonell og fører oss i en bærekraftig riktig retning?
 • Hvilke virkemidler har vi for å endre sektoren? Barrierer mot endring – bør politikerne eller næringslivet gå først?
 • Er folket mer miljøhungrige enn politikerne tror? – eller er det mannen i gata som bremser omstillingen?

09:10 - 09:35

Hvordan planlegge langsiktig for neste generasjon

 • Mobiliteten for de unge og behovet for at statsregnskapene skal gå i balanse: en problemstilling som økonomien kan gi svar på?
 • Hva forventes av politikerne?

09:35 - 10:00

Velge, dyttes eller styres – hvordan videreutvikle mobiliteten for den enkelte?

 • Gjennom at Norge har sluttet seg til Paris-målene, er det en enighet om en utfordring som må løses, men hvordan løser man et globalt problem med individuell adferd?

10:00 - 10:25

Livskvalitet og mobilitet

 • Da barna klimastreiket, var mange sin reaksjon: Men hvordan skal barna komme seg til fritidsaktiviteter?
 • Bang Nes er forsker på Folkehelseinstituttet og har vært med på å utarbeide en ny nasjonal strategi for måling av lykke.
 • Hva betyr det å forflytte seg? Hva trenger menneskene av forflytning og varer?

11:00 - 12:00

Lunsj

Parallelle sesjoner

Attraktive byer

12:00 - 13:30

Hvordan videreutvikle mobiliteten? Del 2

14:00 - 15:30

Sømløs bylogistikk

Teknologi og klima

12:00 - 13:30

Logistikk, e-handel og forretnings-modeller

14:00 - 15:30

Automatiserte transportsystem

Politikk og regulering

12:00 - 13:30

FNs bærekraftsmål til vanns og på land

14:00 - 15:30

Hvordan tilrettelegger man for ny og sømløs mobilitet

Sikkerhet, sårbarhet og atferd

12:00 - 13:30

Sikkerhet på veiene⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

14:00 - 15:30

Hjerne og teknologi