Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening Meny
Norsk | English
Søk

Mobilitet 2020

Skriv ut

Programmet er under utvikling.

Titlene på de ulike sesjonene nedenfor er arbeidstitler. Innholdet i de ulike sesjonene vil bli endelig bestemt i september når vi ser hvilke forskningsbidrag som blir sendt inn til konferansen. Har du spørsmål vedrørende program eller innspill til innhold, send mail til post@mobilitetsforum.no.

Tirsdag 4. februar

10:00 - 12:00

Åpning og fellessesjon - Hvordan få til en effektiv klimapolitikk på transportområdet?

12:00 - 13:00

Lunsj

Parallelle sesjoner

Attraktive byer

12:30 - 14:30

Nullvekstmålet og nullvisjonen⠀⠀⠀⠀⠀⠀

14:30 - 15:00

Pause

15:00 - 16:30

Hvordan videreutvikle mobiliteten? Del 1

Teknologi og klima

12:30 - 14:30

Megatrender som påvirker sektoren

14:30 - 15:00

Pause

15:00 - 16:30

Bærekraftige lange reiser - gods

Politikk og regulering

12:30 - 14:30

Nye veier og samfunnsøkonomi⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

14:30 - 15:00

Pause

15:00 - 16:30

Framtidens bilavgifter

Sikkerhet, sårbarhet og atferd⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

12:30 - 14:30

Teknologi og kjøretøy⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

14:30 - 15:00

Pause

15:00 - 16:30

Kunstig intelligens i transportsektoren

17:00 - 22:00

Middag og kveldsarrangement

Onsdag 5. februar

09:00 - 11:00

Fellessesjon - Hvordan bør vi bruke samferdselsinvesteringene?

11:00 - 12:00

Lunsj

Parallelle sesjoner

Attraktive byer

12:00 - 13:30

Hvordan videreutvikle mobiliteten? Del 2

14:00 - 15:30

Sømløs bylogistikk

Teknologi og klima

12:00 - 13:30

Logistikk, e-handel og forretnings-modeller

14:00 - 15:30

Automatiserte transportsystem

Politikk og regulering

12:00 - 13:30

FNs bærekraftsmål til vanns og på land

14:00 - 15:30

Hvordan tilrettelegger man for ny og sømløs mobilitet

Sikkerhet, sårbarhet og atferd

12:00 - 13:30

Sikkerhet på veiene⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

14:00 - 15:30

Hjerne og teknologi