Mobilitet 2020

Skriv ut

Programmet oppdateres

Tirsdag 4. februar

10:00 - 12:00

Åpning og fellessesjon: Hvordan skal vi prioritere og hva er utfordringene framover?

Samferdselsinvesteringer og prioriteringer i en tid med teknologisk disrupsjon

Transport21: Forskning og innovasjon for å løse morgendagens mobilitetsutfordringer

Mobilitet 2050: Perspektiv og signaler fra unge politikere

Panelsamtale: Trender og utfordringer

Bernt Reitan Jenssen, leder Transport21 og Ruter as, Gunnar Lindberg, direktør i Transportøkonomisk institutt, Karin Yrvin, fagsjef i Opplysningskontoret for veitrafikken, Beate Kvamstad-Lervold, leder SINTEFs konsernsatsing på Mobilitet, AUF-leder Ina Libak, Unge Høyre-leder Daniel Skjevik-Aasberg

12:00 - 13:00

Lunsj

Praktisk informasjon

I de parallelle sesjonene foregår fire seminarer samtidig under hvert sitt temaområde til samme klokkeslett og med samme varighet. Pausene legges på samme tidspunkt slik at man kan gå til den neste sesjonen under det temaområde man ønsker. Her kan man velge på kryss og tvers som man vil.

Parallelle sesjoner

Attraktive byer

13:00 - 14:30

Bærekraftig bevegelsesfrihet

14:30 - 15:00

Pause

15:00 - 16:30

Kampen om arealene

Teknologi og klima

13:00 - 14:30

Klimavennlig teknologi

14:30 - 15:00

Pause

15:00 - 16:30

Bærekraftige lange transporter

Politikk og regulering

13:00 - 14:30

Samfunnsøkonomi

14:30 - 15:00

Pause

15:00 - 16:30

Fremtidens bilavgifter

Sikkerhet og adferd

13:00 - 14:30

Innovasjon og trender

14:30 - 15:00

Pause

15:00 - 16:30

Kunstig intelligens

17:00 - 22:00

Middag og kveldsarrangement

Onsdag 5. februar

09:00 - 11:00

Åpning og fellessesjon: Hvordan skape effektiv klimapolitikk på mobilitetsområdet?

Må vi dyttes og styres eller vil vi frivillig endre adferd?

En helhetlig tilnærming til mobilitetsomstilling: Det handler om transformasjon

Panelsamtale: Må vi endre livsstil og tankesett eller vil teknologien løse utfordringene våre?

Niels Buus Kristensen, forskningsleder i TØI og medlem av Ekspertutvalget for teknologi i fremtidens transportsystem , Karen O´Brien, professor UIO , Ragnhild Bang Nes, psykolog og seniorforsker på Folkehelseinstituttet.

11:00 - 12:00

Lunsj

Praktisk informasjon

I de parallelle sesjonene foregår fire seminarer samtidig under hvert sitt temaområde til samme klokkeslett og med samme varighet. Pausene legges på samme tidspunkt slik at man kan gå til den neste sesjonen under det temaområde man ønsker. Her kan man velge på kryss og tvers som man vil.

Parallelle sesjoner