20. nov.
kl. 09:00–16:00

Kurset er et samarbeid mellom Rådgivende Ingeniørers Forening - RIF og Faggruppen for bygg og anlegg - Tekna/NITO.

Meld meg på

Beskrivelse

Vi vil blant annet sette fokus på:

  • Miljøriktig materialvalg som en del av miljøstyringen

  • Bærekraftige løsninger og påvirkningsmuligheter gjennom prosjektets livsfaser

  • Verktøy og programvare

  • Miljøriktige anskaffelser

  • Materialvalg med tanke på miljøtemaene klimagassutslipp, helse- og miljøfarlige stoffer og emisjoner til innemiljøet

  • Miljøoppfølging i byggefasen

  • Forbedret prosjektøkonomi gjennom ressurseffektive løsninger og økt ombruk/gjenbruk

(Mer informasjon og påmelding på NITO s hjemmeside.)[https://www.nito.no/kurs-og-arrangementer/ingenior--og-teknologifag/miljoriktig-materialvalg---kurs-for-miljoradgivere-og-andre-miljoansvarlige-/]

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg og anlegg

Nye materialer og løsninger i bygg

24. okt.
kl. 08:00–10:00

Bygg og anlegg

Høring om matrikkelforskriften

25. okt.
kl. 08:45–12:00