19. nov.
kl. 12:00–16:00

Kurset arrangeres i regi av FBA -Tekna/NITO i samarbeid med Rådgivende Ingeniørers forening.

Meld meg på

Beskrivelse

Miljøriktig materialvalg i bygge- og anleggsprosjekter blir et stadig mer aktuelt tema. Ønsker du å vite mer om hvordan dette påvirker prosjektet ditt?

På dette kurset setter vi fokus på:

  • Bærekraftige løsninger gjennom prosjektets livsfaser

  • Miljøriktig materialvalg som en del av miljøstyringen

  • Miljøriktige anskaffelser

  • Materialvalg med tanke på miljøtemaene klimagassutslipp, helse- og miljøfarlige stoffer og emisjoner til innemiljøet

  • Forbedret prosjektøkonomi gjennom ressurseffektive løsninger og økt ombruk/gjenbruk

Mer informasjon og påmelding på NITO s hjemmeside.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg og anlegg

Nye materialer og løsninger i bygg

24. okt.
kl. 08:00–10:00

Bygg og anlegg

Høring om matrikkelforskriften

25. okt.
kl. 08:45–12:00