4. des.
kl. 09:00–16:00

I dette seminaret har vi en praktisk tilnærming til miljøgiftene som inngår i vannforskriften. Vi omtaler klassifiseringssystemet og veiledere hvor stoffene inngår, viser valg av matriks for de ulike stoffene, eksempler på overvåkingsprogram og funn, kjemiske analyser og feltarbeid.

Meld meg på

Beskrivelse

Programmet er under utvikling

Stoffer som er lite nedbrytbare, som hoper seg opp i organismer og i næringskjeden og er giftige betegnes ofte som miljøgifter.

I vannforskriften inngår en rekke ulike miljøgifter under fastsettingen av den økologiske og kjemiske tilstanden til en vannforekomst. De vannregionspesifikke stoffene vurderes under økologisk tilstand sammen med biologiske og fysisk-kjemiske kvalitetselementer, mens konsentrasjonsmålinger av prioriterte stoffer bestemmer den kjemiske tilstanden.

Finn frem:

Besøksadresse: Grensesvingen 7, Oslo