4. des.
kl. 08:30–15:10

I dette seminaret har vi en praktisk tilnærming til miljøgiftene som inngår i vannforskriften.

Meld meg på

Vi omtaler klassifiseringssystemet og veiledere hvor stoffene inngår, viser valg av matriks for de ulike stoffene, eksempler på overvåkingsprogram og funn, kjemiske analyser og feltarbeid.

Møteleder: Morten Jartun (NIVA)

Finn frem:

Besøksadresse: Grensesvingen 7, Oslo
Skriv ut

08:30 - 08:55

Registrering og kaffe

08:55 - 09:00

Välkommen v/ Vannforeningen

09:00 - 09:05

Innledning ved møteleder

09:05 - 09:25

1. Miljøgifter i fisk

Harald Nordås (Mattilsynet)

09:30 - 09:50

2. PFAS i Tyrifjorden: hvordan kan vi ha høye konsentrasjoner i biota og sediment, men ikke i vann?"

Gijs Breedveld (NGI)

09:55 - 10:15

3. Utarbeidelse av Miljødirektoratets faktaark for identifisering av nærstasjoner

André Staalstrøm (NIVA)

10:15 - 10:40

4. Analyse av miljøgifter i vann, sediment og biota

  • emballasje, oppbevaring og forventninger til lab

Kine Bæk (NIVA)

10:45 - 11:10

Kaffepause

11:10 - 11:30

5. Miljøgiftundersøkelser i Vannområde Oslo, både i fisk og sandfang

Heidi Kristensen (Oslo kommune)

11:35 - 11:55

6. Miljøgifter i tunnelvaskevann - noe å bry seg om?

Sondre Meland (NIVA)

12:00 - 13:00

Lunsj

13:00 - 13:20

7. Praktiske utfordringer med overvåkning av sigevann fra deponier

Marianne Seland (Lindum)

13:25 - 13:45

8. Miljøgiftovervåking fra deponier, hva gjør vi - hvilke utfordringer har vi?

Astrid Drake (Franzefoss)

13:50 - 14:10

Kaffepause

14:10 - 14:30

9. Miljøgifter og Oslofjorden

Anders Ruus (NIVA)

14:35 - 14:55

10. Erfaring fra overvåking og feltarbeid i vannområde Hurdalsvassdraget-Vorma

Halvor Saunes (COWI)

15:00 - 15:10

Oppsummering ved møteleder