25. apr.
kl. 19:00–21:00

Tekna-nettverket Tekna Biotek inviterer til fagkveld i Tromsø, med mingling og servering etter foredragene.

Meld meg på

Beskrivelse

Det blir spennende foredrag med:

  • Dr. Erik Hjerde – Metagenomikk for studie av mikrobiomer

Dr. Erik Hjerde jobber på et prosjekt for å bygge opp "ELIXIR", en europeisk infrastruktur for lagring og analyser av life science data. Han har arbeidet mye med bakteriell genomikk og transkriptomikk, men har de siste 6-7 årene arbeidet mer med metagenome analyser av prøver, både fra forskjellige marine miljøer, men også fra ulike vertebrate verter som mennesker.

  • Dr. Rasmus Goll – Kan fekal transplantasjon brukes som behandling av et "sykt" mikrobiom? Metagenomisk sekvensering fra REFIT-studien.

Dr. Rasmus Goll er overlege ved UNN og forsker ved institutt for klinisk medisin tilknyttet til forskningsgruppen Gastroenterologi og ernæring. Han har en lang rekke med publikasjoner innenfor både onkologi og gastroenterologi. I 2017 publiserte han sammen med kolleger i Tromsø og Harstad resultater som indikerte at fekal transplantasjon kunne hjelpe pasienter med irritabel tarmsyndrom. Nå leder han et forskningsprosjekt som skal vurdere om fekal transplantasjon også kan hjelpe ME-syke.

  • Jan Erik Olsen – En ny type omega-3 fra Arktis

Jan Erik Olsen er utdannet cand.pharm fra UiT, 2003. Siden 2015 har han hatt det kommersielle ansvaret for forretningsområdet Human Helse & Ernæring i Calanus AS. Han har bakgrunn fra drift av apotek og siden 2007 har han vært involvert i en rekke innovasjons- og kommersialiseringsprosjekter innenfor helsekost. I Vitux hadde han ansvar for kunderettet utvikling av ConCordix-teknologien, der prosjektene i hovedsak var rettet mot det globale markedet. Han er styremedlem i Biotech North, BIOPROSP og Tekna Tromsø.

  • Trine Antonsen og prof. Erik Lundestad - Myten om organismen som et individ.

Førsteamanuensis Trine Antonsen og professor Erik Lundestad er tilsatt ved institutt for filosofi og førstesemesterstudier ved UiT Norges arktiske universitet. De er medlemmer av forskningsgruppen i miljøfilosofi, og forsker på samspillet mellom mennesket og naturen.

Finn frem:

LINKEN møtesenter