5. okt.
kl. 16:30–19:30

Vi inviterer til medlemskurs. Team og teamledelse handler om det å bygge relasjoner mellom mennesker. Det handler om å klare å ta ut kompetansen hvert enkelt teammedlem har til fordel for målet og teamet. Med pandemien har ledelse av team også fått et tydelig digitalt tilsnitt. For å få team til å fungere optimalt må de nye teknikkene for digital teamledelse også læres.

Meld meg på

Beskrivelse

På kurset lærer du om disse forholdene:

Vi starter med å jobbe oss igjennom hva som er forskjellen mellom en gruppe og et team og hva vi kan gjøre for å få gruppen til å fungere som et team. For å ta team på alvor bygger kurset på den mest omfattende metoden som i dag er tilgjengelig: SPGR-metoden (Systematisere Person-Gruppe Relasjonen). Målet er å gi innsikt i de fire grunnleggende teamfunksjonene. Når funksjonene ikke er ivaretatt er teamet ute av balanse. Vi jobber mye med hva som skal til for å få teamet produktivt igjen.

Når du er ferdig med kurset skal du ha fått god praktisk innsikt i følgende forhold:

• Hva som skal til for å få et velfungerende team til å fungere

• Ulike måter å tilnærme seg arbeidsgrupper og team

• Lære hvordan en kan betrakte sitt eget team i praksis, og se om de fire grunnleggende funksjonene er ivaretatt

• Dersom teamet har mangler, kunne arbeide med medarbeidere for å få teamet til å prestere bedre

• Utvide ditt repertoar slik at du får teamet til å prestere bedre

• Praktiske digitale teknikker for å lede team uten å møtes fysisk

• Bruke teknikker for å gjøre positiv endring i teamets gruppedynamikk

Kursleder: Stein Wesenberg

Kom rett fra jobb, vi tilbyr enkel servering fra kl. 16.00 for de som ønsker det. Vennligst kryss av i påmeldingsskjema.

Velkommen til kurs!

Finn frem:

Adresse: Reidar Bergesgate 7, 4013 Stavanger