1. nov.
kl. 16:00–20:00

Å strukturere møter er en kunst. Lær hva som skal til for å holde gode, effektive og presise møter.

Meld meg på

Kurset vil vektlegge hvilke grep hver enkelt møteleder kan gjøre for å forbedre måten møtene ledes på.

  • Forstå prosessen som ligger bak et effektivt møte

  • Lær gode og praktiske råd for å gjennomføre effektive møter

  • Bli kjent med fem-fasemodellen “5FM” for gode møter

  • Forstå rollene som spilles av personene i et effektivt møte

  • Øk egenforståelsen av måten møter ledes på

Du vil i stor grad bli utfordret på din egen måte å holde møter, og vi vil dele erfaringer med andre deltakere.

Kursleder: Stein D. Wesenberg

Praktisk:

Det serveres middag til deltakerne i forkant av kurset, kl 15:30, i kantina. Kryss av ved påmelding om du skal ha middag eller ikke, og vær snill å melde avbud dersom du blir forhindret. Vi liker ikke å måtte kaste mat pga noshow.

  • Stein D. Wesenberg

    Kursholder

    Tri Consuilting AS