Konferanse med foredragsholdere fra myndigheter og ledende aktører i dronebransjen.

Meld meg på

Markedet for leketøysdroner har nærmest eksplodert i nyere tid med en voldsom utvikling i utbredelsen av leketøysdroner. Men droner kan også være svært nyttige i en profesjonell sammenheng. Det pågår mye også rundt profesjonell bruk av droner, og dette er samtidig et område hvor det er rom for mye spennende innovasjon i årene som kommer.

Tekna Nkom har i samarbeid med UAS Norway organisert denne konferansen for å sette fokus på pågående aktiviteter med profesjonell dronebruk og muligheter for bærekraftig, fremtidsrettet og samfunnsnyttig innovasjon.

Vårt mål er at du skal gå fra konferansen med:

  • nyervervet og spennende kompetanse om dronebransjen
  • oppmerksomhet om muligheter for innovasjon med potensial til å skape økonomisk vekst og flere arbeidsplasser
  • økt følelse av at relevant norsk og felleseuropeisk regelverk er lett tilgjengelig

Vi har begrenset antall plasser, og du må være påmeldt for å delta.

Det vil bli lett servering innledningsvis.

Det vil også bli anledning til å melde seg på en felles middag for mingling for egen regning i en restaurant i Lillesand etter at programmet er over. Gi beskjed om du ønsker å være med på det.

Dersom du har allergier som vi må ta høyde for, må du gi beskjed om det i påmeldingsskjemaet.

Det vil bli tatt opp video og bilder fra arrangementet. Ved å melde seg på, aksepterer man at man kan være med på video eller bilder som kan bli gjort tilgjengelig for andre.

Konferansen er åpen for alle. Spre gjerne invitasjonen til andre interesserte.

Skriv ut

16:00

Registrering og litt lett servering

Sesjon 1

16:20

Velkommen

leder av Tekna Nkom, Roger Marthinsen

16:25

Introduksjon om droneutviklingen

daglig leder Anders Martinsen, UAS Norway

16:35

Introduksjon til Nkom

direktør Elisabeth S. Aarsæther, Nkom

16:50

Spektrum for droner

avdelingsdirektør John-Eivind Velure, Nkom

17:05

Radiostøy og Nkoms arbeid med droner

avdelingsdirketør Per Eirik Heimdal, Nkom

17:20

Pause

Sesjon 2

17:35

Orientering om regelverk

inspektør Even Birkeland, Luftfartstilsynet

17:55

Drone activities at Telenor

Senioringeniør Sri-Hanuma Chitti, Telenor

18:15

Drones - autonomy and applications

CEO Nils Jacob Berland, Bergen Robotics

18:35

Pause

Sesjon 3

18:50

Teknologiutvikling av kommunikasjonssystem for UAV

Hvordan kan norsk industri og Nkom samarbeide for å sette Norge i front av utviklingen?

daglig leder Atle Sægrov, Radionor

19:10

Smart Sensing and Communications Technologies for Autonomous UAVs

Assoc.Prof. Linga Reddy Cenkeramaddi, WISENET Center at UiA

19:30

Sikkerhetsaspekter

direktør Knut Torbjørn Moe, Squarehead

19:50

Oppsummering og avrunding

Anders Martinsen og Roger Marthinsen