Vi inviterer tillitsvalgte ved Mattilsynet til årets samling den 7-8. desember 2022 på Thon hotel Arena i Lillestrøm. Hvordan kan du som tillitsvalgt gjøre en forskjell lokalt?

Meld meg på

Hovedtema på samlingen vil være årets lønnsoppgjør og evaluering av dette, samt hvordan jobbe lokalt i de lokale gruppene for at medlemmene i større grad skal ta i bruk av lønnssamtalen til å påvirke sitt eget oppgjør.

  • Gjennomgang av både tariffavtaleforståelse og lønnsforhandlinger.
  • Hjemmekontorforskriften – hvilken betydning har dette for hvordan vi jobber i dag, og fremtidsutsikter?
  • Rekruttering – gjør vi nok for å holde på den kompetansen vi har? Hvordan påvirker endringer i organisering, trivsel på arbeidsstedene? Kan vi bidra her?
  • Årsmøte med valg av nye styremedlemmer

Praktisk informasjon og hotellbeliggenhet

Dette er å anse som et organisasjonsfaglig arrangement, hvor du har rett til fri med lønn etter hovedavtalen for å delta. Tekna dekker reise og opphold, og har forhåndsreservert hotellrom til alle. Hak av for hotell ved påmelding om du ønsker dette.

Thon Hotel Arena har adresse Nesgata 1, 2004 Lillestrøm, som er i gangavstand fra Lillestrøm togstasjon.

Tekna dekker kostnadene med reise med rutegående transport (tog/buss/fly). Bruk av egen bil dekkes kun etter egen avtale med Tekna.

Flyreise kan bestilles hos Egencia customer_service@egencia.no, tlf 23 15 04 99), så mottar Tekna fakturaen. Skriv i emnefeltet i e-posten: "Reise belastes Tekna, comcode 825152" og oppgi følgende referanse: "Tekna/tillitsvalgt/22337/Bræin" så får Tekna faktura og du slipper å legge ut for reisen.

Reiseregning Tekna har en egen digital reiseregningsløsning for tillitsvalgte som er den beste og enkleste måten å få utlegg tilbakebetalt. For at du skal få tilgang til denne, trenger vi at du før første gangs bruk sender kontonummer og medlemsnummer til økonomi i Tekna på e-post reise@tekna.no. Når du har fått en profil, logg inn på nettsiden https://reise.tekna.no og legg inn kravet med bilag. Merk regningen med prosjekt 22337 og velg Rebecca Bræin som attestant.

Finn frem:

Adresse: Nesgata 1, 2004 Lillestrøm
Skriv ut

onsdag 7. desember

12.00 - 13.00

Møtestart

program kommer ...

13.00 - 14.00

Lunsj på hotellet

13.00 - 18.00

Program kommer ...

19.00 - 21.30

Aperitif og middag

torsdag 8. desember

09.00 - 13.00

Møtestart

program kommer ...

13.00 - 14.00

Lunsj på hotellet

Vel hjem!