14. nov.
kl. 17:00–19:00

Lysaker skal videreutvikles til å bli et enda større kollektivknutepunkt og på sikt avlaste Oslo S.

Meld meg på

Beskrivelse

I tillegg til utvidelsen av jernbanen til 4 spor fra Lysaker til oslo S og bygging av Fornebubanen (T-bane) skal Lysaker helhetlig utvikles «fra trafikkmaskin til levende by».

  • Kan det lykkes?

  • Hva er utfordringene fremover?

  • Hvilken fremdrift kan forventes?

Innlegg fra Mathilde Anker, Statens vegvesen samt representanter fra Ruter og Bane Nor.

Fagmøtet arrangeres av NVTF Østlandet i samarbeid med PF Samferdsel og Tekna Oslo

Finn frem:

Møterom Klubben

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Samferdsel, infrastruktur og areal

Bilfritt byliv - fra teori til praksis

24. okt.
kl. 17:00–19:00

Samferdsel, infrastruktur og areal

Innføring i arealplanlegging

2.–3. nov.