Tekna kommunes viktigste kurs for tillitsvalgte fra alle deler av kommunal sektor (KS inkludert skole, Oslo kommune, KS bedrift). Kurset er egnet både for nye tillitsvalgte og tillitsvalgte med lengre fartstid i vervet.

Meld meg på

Kurset tar for seg:

  • Presentasjon av årets resultat og de sentrale føringer for årets lokale forhandlinger.
  • Gjennomgang av gjeldende avtaleverk, med særlig vekt på forhandlingsbestemmelsene.
  • En grundig gjennomgang av arbeidsmiljøloven og rammene rundt tillitsvalgtarbeidet.
  • Hvordan utforme krav? Hvordan fremforhandle et godt resultat?
  • Hva skjer hvis vi går til brudd?

Målgruppe og læringsform

Kurset gjelder for tillitsvalgte i hele kommunal sektor – KS inkludert undervisningssektoren, KS bedrift, Oslo kommune og parallelle sesjoner brukes for de ulike gruppene. Det blir rikelig anledning til nettverksbygging og erfaringsutveksling med andre tillitsvalgte, blant annet gjennom noen praktiske caseoppgaver knyttet til forhandlinger

Grunnopplæring for lokale tillitsvalgte i kommunal sektor

I tillegg til Lov og lønn, forventes det at du som lokal tillitsvalgt tar Teknas tillitsvalgtkurs i Forhandlingsteknikk før du deltar på andre kurs.

I grunnopplæringen er også nettkursene Bli kjent med Tekna og Nettkurs for lokale tillitsvalgte i virksomhetene

Skriv ut

Programmet er under utvikling

Du kan melde deg på for å sikre deg en plass.

Tillitsvalgtkursene er en viktig arena for nettverksbygging, og vi ønsker derfor at du som deltar også er med på middagen og overnatter om du har behov og mulighet for det. Kryss av for overnatting i påmeldingsskjemaet, så ordner Tekna resten. Tekna dekker reiseutgifter med offentlig kommunikasjon. Godtgjørelse for bruk av egen bil må på forhånd avtales med sekretariatet.

Eventuelle flybilletter bestiller du selv gjennom Egencia på telefon: 23 15 04 99 eller e-post: customer_service@egencia.no. Noter "Reise belastes Tekna, comcode 825152" i emnefeltet i reisebestillingen og oppgi følgende referanse i mailen: Tekna / tillitsvalgt/ 19152/Paulsen.

Tekna har en egen digital reiseregningsløsning for tillitsvalgte. For at du skal få tilgang til denne, trenger vi at du før første gangs bruk sender kontonummer og medlemsnummer til økonomiavdelingen i Tekna på reise@tekna.no. Når du har fått en profil, logg inn på nettsiden; reise.tekna.no. Dette kursets reiseutgifter merkes med 19152. Frist for innlevering av reiseregning er tre uker etter at reisen er foretatt.

I de aller fleste tilfeller får tillitsvalgte fri med lønn for å delta på tillitsvalgtkurs. Dersom du likevel skulle oppleve å bli trukket i lønn, kan du etter søknad få dekket tapt arbeidsfortjeneste av Tekna. Da legges lønnslipp som viser at du er trukket i lønn i reiseregningen