13.–14. feb. 2018

Kurset er spesielt tilpasset deg som er ny som tillitsvalgt. Det gir deg en grunnleggende innføring i dine viktigste oppgaver.

Meld meg på

Gjennom diskusjoner, eksempler og forelesninger får du god innsikt i hvordan du skal drive praktisk styrearbeid og forholde deg til medlemmene i gruppen. Du lærer om de viktigste bestemmelsene i lov og avtaleverk, med særlig vekt på reglene om medbestemmelse og forhandling etter Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen.

Målgruppe

Kurset er for alle som har tillitsverv i styret.

Hvilke kurs inngår i grunnopplæringen for lokale tillitsvalgte?

Nettkursene:

De ordinære tillitsvalgtkursene:

For å håndtere rollen som lokal tillitsvalgt i Tekna best mulig, har vi utviklet fem grunnkurs. Det forventes at du som lokal tillitsvalgt tar disse kursene så snart som mulig etter at du har blitt tillitsvalgt, og aller helst før du deltar på andre kurs. Her kan du lese mer om kurstilbudet til tillitsvalgte.

Skriv ut

Lov og avtaleverk i statlig sektor - innføringskurs

Kurset er spesielt tilpasset deg som er ny som tillitsvalgt. Kurset gir deg en grunnleggende innføring i de viktigste oppgavene dine. Gjennom diskusjon, eksempler og forelesninger får du god innsikt i hvordan du skal drive praktisk styrearbeid og forholde deg til medlemmene i gruppen. Du lærer også om de viktigste bestemmelsene i lov og avtaleverk, med særlig vekt på reglene om medbestemmelse og forhandling etter Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen. Kurset er viktig for alle som har tillitsverv i styret.

Kursledere fra Tekna: Linn Guste-Pedersen, Jeanette Engebretsen og Kari T. Nordli

Tirsdag 13. februar 2018

10:00

Registrering og rundstykker - kurset begynner

Innledning og presentasjon av deltakere og forelesere

10:15

Tema for dette kurset

10:30

Tillitsvalgtrollen

 • Hva ligger i tillitsvalgtrollen
 • Tillitsvalgt i Tekna

11:30

Pause

11:45

Organisasjon og roller

 • Hvordan er Tekna bygd opp
 • Forholdet til Akademikerne
 • Hva er din rolle som tillitsvalgt inn i dette

13:00

Lunsj

14:00

Samarbeid og medbestemmelse – Hovedavtalen i staten

 • Hva handler avtalen om
 • Hvordan skal hovedavtalen iverksettes i virksomhetene
 • Hvem kan kreve partsrett
 • Hvordan foregår samarbeidet
 • Plikter og rettigheter som tillitsvalgt

16:00

Pause

16:30

Lønnsforhandlinger etter Hovedtariffavtalen

 • Partsforhold
 • Forhandlingshjemlene
 • Lokal lønnspolitikk

19:30

Middag

Onsdag 14. februar 2018

09:00

Bistand til medlemmer – Rettigheter og plikter i lov

 • Om ansettelsesprosesser – rolle i ansettelsesråd
 • Faste eller midlertidige stillinger
 • Kvalifikasjonsprinsippet
 • Arbeidstid
 • Omstillingsprosesser
 • Nedbemanning
 • Fortrinnsrett
 • Oppsigelse pga. eget forhold
 • Ordensstraff
 • Konflikter
 • Utvikling av personalreglement

11:30

Lunsj

12:30

Bistand til medlemmer – fortsetter

14:00

Sentrale særavtaler

15:00

Avslutning

Tillitsvalgtkursene er en viktig arena for nettverksbygging, og vi ønsker derfor at du som deltar også er med på middagen og overnatter om du har behov og mulighet for det. Kryss av for overnatting i påmeldingsskjemaet, så ordner Tekna resten.

Tekna dekker reiseutgifter med offentlig kommunikasjon. Godtgjørelse for bruk av egen bil må på forhånd avtales med sekretariatet. Eventuelle flybilletter bestiller du selv gjennom Egencia på telefon: 23 15 04 99 eller e-post: customer_service@egencia.no. Noter "Reise belastes Tekna, comcode 825152" i emnefeltet i reisebestillingen og oppgi følgende referanse i mailen: Tekna / tillitsvalgt/ 18201/Paulsen

Tekna har en egen digital reiseregningsløsning for tillitsvalgte som er den beste og enkleste måten å få utlegg tilbakebetalt. For at du skal få tilgang til denne, trenger vi at du før første gangs bruk sender kontonummer og medlemsnummer til økonomiavdelingen i Tekna ved Nina Gundersen på Nina.Gundersen@tekna.no. Ta vare på kvitteringer fra reisen til bruk i den elektroniske løsningen. Alternativt kan du laste ned det gamle manuelle skjema for reiseregning som scannes med kvitteringer, signeres og sendes på mail til reiseregning@tekna.no etter møtet. Merk også denne med 18201.

I de aller fleste tilfeller får tillitsvalgte fri med lønn for å delta på tillitsvalgtkurs. Dersom du likevel skulle oppleve å bli trukket i lønn, kan du etter søknad få dekket tapt arbeidsfortjeneste av Tekna. Da er det fint om du legger ved lønnslipp som viser at du er trukket i lønn i den digitale reiseregningsløsningen eller i e-post til reiseregning@tekna.no