Kurset er spesielt tilpasset deg som er ny som tillitsvalgt. Det gir deg en grunnleggende innføring i dine viktigste oppgaver.

Meld meg på

Gjennom diskusjoner, eksempler og forelesninger får du god innsikt i hvordan du skal drive praktisk styrearbeid og forholde deg til medlemmene i gruppen. Du lærer om de viktigste bestemmelsene i lov og avtaleverk, med særlig vekt på reglene om medbestemmelse og forhandling etter Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen.

Målgruppe

Kurset er for alle som har tillitsverv i styret.

Hvilke kurs inngår i grunnopplæringen for lokale tillitsvalgte?

Nettkursene:

De ordinære tillitsvalgtkursene:

Fra høsten 2017 er også "Omstilling i statlig sektor" et av kursene i grunnopplæringen.

For å håndtere rollen som lokal tillitsvalgt i Tekna best mulig, har vi utviklet fem grunnkurs. Det forventes at du som lokal tillitsvalgt tar disse kursene så snart som mulig etter at du har blitt tillitsvalgt, og aller helst før du deltar på andre kurs. Her kan du lese mer om kurstilbudet til tillitsvalgte.

Skriv ut

Onsdag 1. november 2017

10:00

Registrering og en matbit

10:15

Innledning og presentasjon av deltakere og forelesere

10:30

Hvilke regler gjelder for statlig sektor

 • Innledende om hvilke regler som gjelder for statlig sektor

11:00

Pause

11:15

Nærmere om de mest sentrale lovene

 • Tjenestemannsloven
 • Tjenestetvistloven
 • Universitets- og høgskoleloven
 • Forvaltningsloven m.m.

13:00

Lunsj

14:00

Nærmere om hovedavtalen

 • Hvordan er avtalen bygget opp
 • Hvilke rettigheter har du som tillitsvalgt.
 • Tilpasningsavtale og lokal personalpolitikk

15:30

Pause

15:45

Nærmere om hovedtariffavtalen

 • Hvordan er avtalen bygget opp
 • Viktige forhandlingsbestemmelser
 • Utfordringer og muligheter
 • Lokal lønnspolitikk
 • Lønnssamtaler

17:30

Avslutning første dag

19:30

Middag

Torsdag 2. november

09:00

Nærmere om de viktigste særavtalene for statlig sektor

10:00

Pause

10:15

Din rolle som tillitsvalgt

Her går vi gjennom Teknas oppbygning, både politisk og administrativt. Hva er din rolle i dette, og hvordan koordinerer vi vår aktivitet. Vi ser også på forholdet mellom Tekna og Akademikerne.

11:30

Pause

11:45

Hvordan drive den lokale Tekna-gruppen?

 • Erfaringer som tillitsvalgt
 • Teknas tilbud til tillitsvalgte
 • Tillitsvalgtnettet og kurstilbud

13:00 - 14:00

Avslutning og lunsj

Tillitsvalgtkursene er en viktig arena for nettverksbygging, og vi ønsker derfor at du som deltar også er med på middagen og overnatter om du har behov og mulighet for det. Kryss av for overnatting i påmeldingsskjemaet, så ordner Tekna resten.

Tekna dekker reiseutgifter med offentlig kommunikasjon. Godtgjørelse for bruk av egen bil må på forhånd avtales med sekretariatet. Eventuelle flybilletter bestiller du selv gjennom Egencia på telefon: 23 15 04 99 eller e-post: customer_service@egencia.no. Noter "Reise belastes Tekna, comcode 825152" i emnefeltet i reisebestillingen og oppgi følgende referanse i mailen: Tekna / tillitsvalgt/ 17205/Paulsen

Tekna har en egen digital reiseregningsløsning for tillitsvalgte som er den beste og enkleste måten å få utlegg tilbakebetalt. For at du skal få tilgang til denne, trenger vi at du før første gangs bruk sender kontonummer og medlemsnummer til økonomiavdelingen i Tekna ved Nina Gundersen på Nina.Gundersen@tekna.no. Ta vare på kvitteringer fra reisen til bruk i den elektroniske løsningen. Alternativt kan du laste ned det gamle manuelle skjema for reiseregning som scannes med kvitteringer, signeres og sendes på mail til reiseregning@tekna.no etter møtet. Merk også denne med 17205.

I de aller fleste tilfeller får tillitsvalgte fri med lønn for å delta på tillitsvalgtkurs. Dersom du likevel skulle oppleve å bli trukket i lønn, kan du etter søknad få dekket tapt arbeidsfortjeneste av Tekna. Da er det fint om du legger ved lønnslipp som viser at du er trukket i lønn i den digitale reiseregningsløsningen eller i e-post til reiseregning@tekna.no