Mye av grunnlaget for din jobb som tillitsvalgt ligger i hovedavtalene, både NHO-avtalen, Spekter-avtalen og direkteavtalene mellom Tekna og bedriftene. Tekna har derfor utviklet et kurs der avtalene gjennomgås for å gi deg en bedre forståelse av dem.

Meld meg på

Her tar vi opp viktige bestemmelser i arbeidsmiljøloven og hovedavtalene:

 • Tillitsvalgtes rolle, rettigheter og plikter
 • Arbeidsgivers styringsrett, rettigheter og plikter
 • Drøftinger og forhandlinger
 • Ansettelser
 • Arbeidstid
 • Opphør av arbeidsforholdet

For deg uten avtale er kurset også relevant. Du får en god innføring i hvordan samarbeidet mellom tillitsvalgt og arbeidsgiver er regulert og hvordan det fungerer i praksis.

Hva sier tidligere deltakere?

"Fornøyd med at det blir klarere på "hvor ting hører hjemme". Hva er innenfor/utenfor styringsrett osv. Oppgavene er veldig bra, så vi får testet hva man egentlig har forstått."

"Hyggelig å møte andre tillitsvalgte."

"Veldig nyttig i prosessen vi er i på vårt arbeidssted."

"Relevant, interessant og hyggelig!"

Målgruppe

Dette kurset er for lokale tillitsvalgte i privat sektor. Tillitsvalgte i Spekterområdet oppfordres til å melde seg på kurset 2. og 3. november

Hvilke kurs inngår i grunnopplæringen for lokale tillitsvalgte?

Nettkursene:

De ordinære tillitsvalgtkursene: (i anbefalt rekkefølge)

 1. Lov og avtale i privat sektor
 2. Forhandlingsteknikk
 3. Omstilling og nedbemanning i privat sektor

For å håndtere rollen som lokal tillitsvalgt i Tekna best mulig, har vi utviklet fem grunnkurs. Det forventes at du som lokal tillitsvalgt tar disse kursene så snart som mulig etter at du har blitt tillitsvalgt, og aller helst før du deltar på andre kurs. Her kan du lese mer om kurstilbudet til tillitsvalgte.

Skriv ut

Tirsdag 14. september 2021

Kursledere fra Teknas seksjon for arbeidsliv og juss

09:30

Enkel servering, registrering

09:45

Innledning og presentasjon av deltakere og forelesere

Individuell arbeidsrett

 • Utvalgte emner fra arbeidsmiljøloven
 • Arbeidstagers og arbeidsgivers plikter
 • Arbeidstid
 • Oppsigelse og midlertidig ansettelse

13:00

Lunsj

14:00

Individuell arbeidsrett fortsetter

 • Oppgaver i tilknytning til individuell arbeidsrett

18:00

Avslutning av første dag

19:00

Middag

Onsdag 15. september 2021

08:30

Hovedavtalen - ditt viktigste verktøy

 • Kollektiv arbeidsrett
 • Grunnlag for å lage avtaler
 • Teknas hovedavtaler

11:30

Lunsj

12:30

Kollektiv arbeidsrett

 • Gjennomgang av sentrale avtalebestemmelser
 • Oppgaver i tilknytning til kollektiv arbeidsrett

15:00 - 16:00

Oppsummering og avslutning

Tillitsvalgtkursene er en viktig arena for nettverksbygging, og vi ønsker derfor at du som deltar også er med på middagen og overnatter om du har behov og mulighet for det. Kryss av for overnatting i påmeldingsskjemaet, så ordner Tekna resten. Tekna dekker reiseutgifter med offentlig kommunikasjon. Godtgjørelse for bruk av egen bil må på forhånd avtales med sekretariatet.

Eventuelle flybilletter bestiller du selv gjennom Egencia på telefon: 23 15 04 99 eller e-post: customer_service@egencia.no. Noter "Reise belastes Tekna, comcode 825152" i emnefeltet i reisebestillingen og oppgi følgende referanse i mailen: Tekna / tillitsvalgt/21273. Tekna har en egen digital reiseregningsløsning for tillitsvalgte. For at du skal få tilgang til denne, trenger vi at du før første gangs bruk sender kontonummer og medlemsnummer til økonomiavdelingen i Tekna på reise@tekna.no. Når du har fått en profil, logg inn på nettsiden; reise.tekna.no. Dette kursets reiseutgifter merkes med 21273. Frist for innlevering av reiseregning er tre uker etter at reisen er foretatt.

I de aller fleste tilfeller får tillitsvalgte fri med lønn for å delta på tillitsvalgtkurs. Dersom du likevel skulle oppleve å bli trukket i lønn, kan du etter søknad få dekket tapt arbeidsfortjeneste av Tekna. Da legges lønnslipp som viser at du er trukket i lønn i den digitale reiseregningsløsningen.